(kontumtv.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa vừa ký ban hành Chỉ thị yêu cầu các ngành chức năng, địa phương chấn chỉnh ngay công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

Theo đó, để nâng cao hiệu quả công tác QLBVR và hạn chế tối đa tình trạng xâm hại tài nguyên rừng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị chủ rừng tập trung triển khai thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và giáo dục tư tưởng, chính trị của cán bộ, chiến sỹ trong công tác QLBVR; Nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ QLBVR; Triển khai mạnh mẽ các giải pháp trong công tác tuần tra, truy quét và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng; Tăng cường công tác quản lý các cơ sở chế biến gỗ và kinh doanh lâm sản, xử lý phương tiện giao thông độ chế không đảm bảo điều kiện lưu hành trên địa bàn tỉnh; Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp đã được các ngành chức năng phát hiện.

Chỉ thị đặc biệt nhấn mạnh việc đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động khai thác, vận chuyển, cất giữ, mua bán lâm sản trái pháp luật; trực tiếp chỉ đạo giải quyết các vụ việc, các điểm nóng liên quan đến công tác QLBVR.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Địa phương nào để xảy ra vi phạm công tác QLBVR thì tùy theo tính chất, mức độ vụ việc, chủ tịch UBND huyện, thành phố, thủ trưởng các đơn vị chủ rừng và các lực lượng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm chính trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý, hoặc để xảy ra việc các tổ chức, cá nhân cấp dưới vi phạm các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

CTV Dương Nương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *