(kontumtv.vn) – Nhằm giúp thành phố Kon Tum giải quyết những khó khăn trong phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là tháo gỡ khó khăn về ngân sách, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đã làm việc với Thành ủy, UBND thành phố Kon Tum. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm và lãnh đạo các sở, ngành.

THANH PHO KON TUM

Cùng với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng trong 8 tháng đầu năm, thành phố Kon Tum đã kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh  21 vấn đề liên quan đến đầu tư phát triển hạ tầng, thu ngân sách, giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản và xin cơ chế tạo vốn từ quỹ đất để đầu tư hạ tầng. Về kinh phí, thành phố đề nghị tỉnh hỗ trợ gần 33 tỉ đồng để đầu tư các lĩnh vực như: Xây dựng nông thôn mới, chi trả công ích đô thị phát sinh, xây dựng cổng chào phía bắc thành phố, đào tạo nghề, chỉnh trang đô thị và tổ chức các hoạt động văn hóa do tỉnh chỉ đạo. UBND thành phố đề nghị tỉnh cho chủ trương để xây dựng chợ đầu mối, xây dựng khu chứa và xử lý rác thải, giãn lộ trình chuyển đổi sản xuất gạch không nung và giãn thời gian trả nợ ngân sách tỉnh, đề nghị tỉnh sớm triển khai dự án giãn dân thành phố lên huyện mới Ia H`Drai.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa biểu dương thành phố Kon Tum đã đạt kết quả tốt về kinh tế – xã hội trong 8 tháng đầu năm. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành phố tập trung giải quyết 5 nhóm vấn đề chính bao gồm: Thành phố phải có cơ chế phù hợp trong đầu tư để giúp những phường mới thành lập phát triển; tiếp tục cải cách hành chính nhiều hơn để giảm phiền hà cho người dân; về công tác cán bộ phải bố trí, sắp xếp hợp lý. Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho thành phố tạo vốn từ quỹ đất và xây dựng chợ đầu mối, lưu ý thành phố thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm ngân sách, chú trọng công tác trấn áp tội phạm và  giải quyết tốt khiếu nại tố cáo. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Qua tiếp xúc cử tri, hiện nay có nhiều chuyện để nói, như quy hoạch nhưng chưa làm được, quy hoạch nhưng không biết bao giờ làm, chúng ta thấy đây là nút thắt.  Dân có đất những không thể làm nhà, không thể sang nhượng được. Do đó phải rà xem quy hoạch chi tiết, xem còn phù hợp phải thông báo với dân chính thức để họ giải tỏa, cái nào thấy chưa được phải điều chỉnh, không được để treo hoài rất khó”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa lưu ý thành phố phải chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, yêu cầu trong năm 2016 phải xây dựng xong lò giết mổ gia súc tập trung; yêu cầu các sở, ngành phối hợp với UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ giải quyết các nội dung tồn đọng mà buổi làm việc này đã đề ra hướng giải quyết.

                                      Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *