(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, huyện Sa Thầy đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc bám sát chỉ tiêu, Nghị quyết tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng.

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo cơ quan, ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động, triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Qua đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, các địa phương đã giới thiệu gần 100 quần chúng ưu tú, trong đó đã bồi dưỡng, kết nạp 31 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số lên hơn 1.800 đảng viên toàn đảng bộ huyện.

Hầu hết số đảng viên mới kết nạp là đảng viên nông thôn, đảng viên người DTTS. Bên cạnh đó, huyện Sa Thầy đã chú trọng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở. Trong đó việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng ở các thôn, làng được quan tâm. Đến nay có 48/64 thôn, làng có đảng viên là thôn trưởng, trong đó có 17 bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở ngày càng vững mạnh, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng ở cơ sở, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

CTV Trang NhungThanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *