(kontumtv.vn) – Để chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho sản xuất vụ mùa khi gặp điều kiện thuận lợi và hạn chế những rủi ro do thời tiết, Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum đã có văn bản hướng dẫn bố trí  cơ cấu  giống một số cây chính và khung thời vụ gieo trồng vụ mùa năm 2018.

CHUAN BI CAC DIEU KIEN CAN THIET CHO VU MUA

Sở NN&PTNT khuyến cáo nông dân tập trung sử dụng các loại giống đã được Bộ NN&PTNT công nhận cho phép kinh doanh. Đối với cây lúa phải chọn giống phù hợp với các tiểu vùng sinh thái của tỉnh, có nguồn cung ứng giống lúa chủ động; những vùng có nguy cơ thiếu nước tưới hoặc nguy cơ ngập úng vào cuối vụ nên trồng giống cho thời gian sinh trưởng ngắn ngày; những vùng chủ động có đủ nước tưới nên bố trí sản xuất những giống có thời gian sinh trưởng từ 90 đến 95 ngày, giống lúa thuần, lúa lai có năng suất cao, chất lượng tốt. Đối với cây ngô, chọn các loại giống chịu hạn, có năng suất cao, chống chịu sâu bệnh; ở những vùng bán ngập sử dụng một số giống ngô lai chín sớm, ngắn ngày, chịu hạn, chống chịu sâu bệnh. Đối với giống sắn, chọn giống có năng suất cao, hàm lượng tinh bột cao và có khả năng chống bệnh “chổi rồng”.

Chọn thời điểm gieo cấy sao cho phù hợp với thời kỳ cây lúa trổ bông vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 là thích hợp nhất. Đối với ruộng lúa 1 vụ, đủ nước tới đâu gieo cấy đến đó, nên gieo sớm và tập trung dứt điểm trước ngày 30/6. Đối với lúa cạn, khung gieo sạ từ ngày 10/5 đến ngày 30/5. Đối với các loại cây hàng năm, cần chuẩn bị tốt khâu làm đất, giống để khi đất đủ ẩm và mưa đều có thể xuống giống kịp thời. Đối với ngô 1 vụ, gieo từ ngày 5/5 đến ngày 25/5; ngô 2 vụ gieo từ 30/7 đến 15/8. Đối với sắn, đậu đỗ các loại khung gieo trong tháng 5 khi đất đủ ẩm.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *