(kontumtv.vn) – Hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới do Liên minh HTX Việt Nam phát động, thời gian qua, ngoài việc tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trên địa bàn tỉnh, Liên minh HTX tỉnh Kon Tum đã chủ động phối hợp, đôn đốc các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tích cực triển khai tổ chức Cuộc thi ở cấp huyện và gấp rút chuẩn bị các điều kiện để cuộc thi ở cấp tỉnh diễn ra đạt kết quả.

Để tham gia Cuộc thi ở cấp tỉnh đạt kết quả, thời gian qua, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về nội dung, thể lệ Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới huyện Kon Rẫy đã tích cực chuẩn bị và tổ chức thành công Cuộc thi ở cấp huyện, với 10 đội tham gia đến từ các xã, thị trấn và các ngành, đoàn thể của huyện. Qua đó đã chọn lựa được những tác phẩm xuất sắc để chuẩn bị tham gia Cuộc thi ở cấp tỉnh. Ông Đinh Văn Quang, Trưởng Phòng NN&PTNT, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi huyện Kon rẫy nói: “Huyện đã tổ chức thành công Cuộc thi Tìm hiểu về HTX kiểu mới trên địa bàn và đã chọn 3 tác phẩm sân khấu hóa tham gia Cuộc thi ở tỉnh, 1 tác phẩm báo hình đến nay cũng đã hoàn thành và đã gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi của tỉnh. Huyện đang đôn đốc các đơn vị dự thi cấp tỉnh  khẩn trương tập luyện để tham gia Cuộc thi ở tỉnh”.

Kon Tum đã tổ chức xong Cuộc thi ở cấp huyện
Kon Tum đã tổ chức xong Cuộc thi ở cấp huyện

Cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới do Liên minh HTX Việt Nam phát động từ tháng 12/2015, nhằm nâng cao nhận thức, tạo thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân về bản chất và vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Nội dung cuộc thi tập trung vào 3 nội dung là tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012; giới thiệu mô hình HTX kiểu mới; giới thiệu các HTX, liên minh hợp tác xã điển hình tiên tiến, hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, có kinh nghiệm hay, cách làm tốt, sáng tạo. Cuộc thi  được tiến hành bằng 2 hình thức thi trên báo chí và hình thức sân khấu hóa. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 7 huyện và thành phố tổ chức xong Cuộc thi ở cấp huyện, thu hút nhiều đơn vị tham gia. Ông Nguyễn Thái Lợi, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Kon Tum đánh giá: “2 huyện Ia H’Drai và Tu Mơ Rông không tham gia Cuộc thi vì điều kiện khó khăn, còn lại 7 huyện và thành phố Kon Tum. Sở, ngành thì có 3 đơn vị Tỉnh Đoàn, Hội LHPN và Sở NN&PTNT tham gia dự thi. Tổng cộng có 18 tiểu phẩm sân khấu đăng ký tham gia dự thi cấp tỉnh lần này. Còn đối với tác phẩm báo chí, đến thời điểm này đã có 16 tác phẩm báo chí gửi ra Ban Tổ chức cuộc thi ở Trung ương”.

Cùng với việc tổ chức cuộc thi ở cấp huyện, chuẩn bị tham gia Hội thi ở cấp tỉnh, thời gian qua, các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân về chủ trương phát triển kinh tế tập thể, về Luật Hợp tác xã 2012, nhằm thúc đẩy việc xây dựng, phát triển các mô hình HTX kiểu mới trên địa bàn.

Theo Kế hoạch triển khai Cuộc thi của Liên minh HTX Việt Nam và UBND tỉnh, các tác phẩm dự thi bằng hình thức báo chí sẽ tiếp tục nhận tác phẩm đến hết ngày 10/11/2016. Riêng Cuộc thi Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới bằng hình thức sân khấu hóa ở cấp tỉnh sẽ được tổ chức trong 2 ngày 27- 28/10/2016. Hiện nay, các công tác chuẩn bị cho Cuộc thi được Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, cơ quan Thường trực gấp rút chuẩn bị.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Cuộc thi Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các địa phương, đơn vị và đông đảo quần chúng nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác tuyên truyền; cổ động mạnh mẽ những cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện Luật HTX 2012. Việc tổ chức tốt Cuộc thi trên địa bàn sẽ góp phần đưa những nội dung Luật HTX và mô hình HTX kiểu mới vào cuộc sống, thúc đẩy việc thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế tập thể thời gian tới.

Quang Mẫn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *