(kontumtv.vn) – Chú trọng nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh là chủ trương lớn đã và đang được tỉnh Kon Tum quan tâm thực hiện trong nhiều năm qua. Với những giải pháp sát thực tế, cụ thể, được triển khai thực hiện đã từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn các xã đặc biệt khó khăn, tác động tích cực đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Đến nay, gia đình ông A Hơn (thôn Kà Bầy, Sa Bình, Sa Thầy) đã trồng được 3 ha cây bời lời, trong đó có 1 ha đã cho thu hoạch. Có được kết quả này là nhờ gia đình được cấp cây giống, được hướng dẫn kỹ thuật về trồng và chăm sóc bời lời, đồng thời gia đình đã có ý thức nỗ phát huy nguồn hỗ trợ của Nhà nước để vươn lên thoát nghèo. Ông A Hơn nói: “Hồi trước người ta chưa hỗ trợ thì trồng mì thôi, bây giờ Nhà nước cấp cho trồng bời lời rồi, bây giờ thì thích trồng bời lời thôi, trồng mì làm cỏ không nổi nữa”.

ĐBTTS được hỗ trợ trồng bời lời
ĐBTTS được hỗ trợ trồng bời lời

Cũng như ông A Hơn, bình quân mỗi năm ở thôn Kà Bầy, xã Sa Bình, có hàng chục hộ dân được cấp cây, con giống từ các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất. Nhờ đó, bà con dân tộc Gia Jai nơi đây có điều kiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống. Ông A Thoang (thôn Kà Bầy) phấn khởi: “Được sự hỗ trợ của cấp trên, chính quyền đã hỗ trợ cho dân làng cây con giống, nói chung là đỡ về phát triển kinh tế, giúp cho dân làng xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế cao”.

Từ năm 2015 đến nay, tổng kinh phí triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc để phát triển kinh tế – xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh là hơn 470 tỷ đồng. Nguồn kinh phí tập trung thực hiện các chương trình đầu tư xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt; hỗ trợ sản xuất như cấp cây, con giống, đào tạo nghề, hỗ trợ đất sản xuất… Việc thực hiện các chính sách dân tộc qua các năm đã góp phần làm cho kết cấu hạ tầng và diện mạo của vùng đồng bào dân tộc được khởi sắc, bản sắc văn hóa được giữ gìn và phát huy, đời sống kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên, niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Quán triệt đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Kon Tum đã luôn quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, ngoài các chính sách hỗ trợ của Trung ương, địa phương đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đặc thù cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và đầu tư kết cấu hạ tầng. Đến nay 100%  xã có điện và trên 99%  số thôn, làng có điện; 100% xã có đường ô tô đến trụ sở UBND xã; 100% số xã có trạm y tế. Kết quả này đã góp phần rất lớn trong việc cải thiện, nâng cao đời sống cho bà con các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Ông Ka Ba Thành, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum cho biết: “Có thể khẳng định trong thời gian qua cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã đoàn kết, tôn trọng, bình đẳng và cùng hỗ trợ nhau phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có phần cải thiện. Các thiết chế văn hóa, các đầu tư cơ sở hạ tầng về xã hội thì ngày càng được hoàn thiện và đồng bộ, giúp cho nhân dân cải thiện được đời sống văn hóa của mình. Về công tác giáo dục cũng có nhiều bước tiến bộ đáng kể, con em đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các cấp học, bậc học tương đối cao. Về công tác y tế thì việc chăm lo đời sống, sức khỏe trong ĐBDTTS trong thời gian qua rất tốt. Một điều nữa là chăm lo an sinh xã hội của địa phương đối với các hộ nghèo luôn được quan tâm”.

Đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giảm còn 36%. Tin tưởng kết quả đạt được sẽ tạo đà để tỉnh Kon Tum  thực hiện tốt hơn nữa mục tiêu nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số,  tạo nền tảng vững chắc trong công cuộc giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng ổn định, phát triển.

Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *