(kontumtv.vn) – Nhờ được hưởng lợi từ các chính sách dân tộc của Chính phủ và ưu tiên đầu tư của tỉnh, tình hình kinh tế- xã hội tại các huyện được thụ hưởng Nghị quyết 30a của Chính phủ và tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 ở tỉnh Kon Tum đã có chuyển biến tích cực.

Đường
Đường ô tô đã đến với các xã, thôn đặc biệt khó khăn

Đến nay, có hơn 90% số xã, 70% thôn, làng thuộc các huyện nghèo đã có đường ô tô đến trung tâm xã và đi lại được trong 2 mùa. 100% xã và hơn 90% thôn có điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, có công trình thủy lợi đáp ứng trên 80% nguồn nước phục vụ sản xuất. Đáng phấn khởi là tỉ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số giảm từ 56,5% năm 2010 xuống còn dưới 20% vào năm 2016.

Tỉnh Kon Tum hiện có 61 xã vùng III, 50 thôn đặc biệt khó khăn được thụ hưởng Chương trình MTQG 135. Có 5 huyện là Kon Plông, Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Sa Thầy và Kon Rẫy được thụ hưởng Chương trình đầu tư cho huyện đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết 30a.

                                                          Văn Hiển – Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *