(kontumtv.vn) – Từ năm 2016 đến nay, công tác xuất khẩu lao động ở Kon Tum đã có những chuyển biến tích cực, số lao động đi làm việc ở nước ngoài luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

CONG TAC XUAT KHAU

Trong năm 2016, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum đã đưa 106 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 106% kế hoạch năm và tăng hơn 30 lao động so với năm 2015. Từ đầu năm 2017 đến nay đã có 129 lao động xuất cảnh, vượt chỉ tiêu đề ra của năm là 29 lao động. Dự kiến từ nay đến cuối năm số lao động xuất cảnh có thể đạt  trên 200 lao động.

Các lao động đi làm việc chủ yếu là ở nước Ả Rập Xê Út, Malaixia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Lao động ở  nước Ả Rập Xê Út  và Malaixia thu thập bình quân  trên 10 triệu đồng/người/tháng; ở Nhật Bản và Hàn Quốc thu nhập từ 20 đến 30 triệu đồng/người/tháng. Thông qua hệ thống ngân hàng, số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2016 đã gửi về  được khoảng 22 tỷ đồng.

Công tác xuất khẩu lao động đã góp phần tạo điều kiện tăng thu nhập, cải thiện đời sống của một bộ phận người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *