(kontumtv.vn) – Một trong những nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kì tới là chuyển hướng chiến lược từ xây dựng sang hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành.

Sáng 8/1, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2016 và định hướng nhiệm kỳ 2016-2020. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng đại diện nhiều bộ, ngành Trung ương dự hội nghị.

chuyen huong chien luoc sang hoan thien va thi hanh phap luat hinh 0
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2016

Năm qua, Bộ Tư pháp cùng với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp 2013. Riêng Bộ Tư pháp đã chủ trì xây dựng, giúp Chính phủ trình Quốc hội thông qua 3 bộ luật, luật lớn bao gồm Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi), Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, lần đầu tiên trong vòng một năm đã tổ chức 2 đợt lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi).

Công tác tổ chức thi hành pháp luật đã được chú trọng hơn với điểm nhấn là việc triển khai Luật phổ biến giáo dục pháp luật. Bên cạnh đó, việc triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính đã có sự gắn kết chặt chẽ, phát huy hiệu quả. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh đã có chuyển biến tích cực, năm 2015 chỉ còn nợ 4 nghị định, thấp nhất từ trước đến nay.

Công tác hành chính tư pháp với những lĩnh vực có quan hệ trực tiếp đến đời sống của người dân như hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, đăng kí giao dịch bảo đảm đã đi vào nề nếp, giải quyết tốt hơn nhu cầu của người dân.

Năm 2016, toàn ngành đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung xây dựng các dự án Luật để tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; đổi mới nâng cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân theo hướng hiện đại hóa công tác đăng kí, thống kê hộ tịch. Đồng thời đổi mới mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành tư pháp đạt được trong năm qua.

Đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kì tới là chuyển hướng chiến lược từ xây dựng sang hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành, đề cao tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội.

Do đó, đề nghị Bộ Tư pháp cần tiếp tục triển khai đồng bộ các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, từ việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế tổ chức thi hành pháp luật và cải cách tư pháp cho tới quản lý các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, thi hành án dân sự, hành chính, cung cấp dịch vụ công, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nói: “Bộ Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện các dự án Luật đã được Quốc hội cho ý kiến; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật gắn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần bảo đảm tính khả thi, hợp lý, khắc phục tình trạng chính sách, pháp luật được ban hành nhưng khó đi vào cuộc sống, phải tạm dừng hoặc sửa đổi sau một thời gian ngắn có hiệu lực”./.

 

Minh Châm/VOV-Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *