(kontumtv.vn) – Thừa ủy quyền của UBND tỉnh Kon Tum, chiều 21/5, ông Phạm Đức Hạnh, Giám đốc sở TN&MT tỉnh đã công bố Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai tại xã Ia Chim, thành phố Kon Tum. Đến dự có lãnh đạo thành phố Kon Tum, đại diện Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum, cán bộ, người dân xã Ia Chim.

CONG BO KET LUAN THANH CUA UBND TINH VE VIEC QUAN LY SU DUNG DAT TAI XA IA CHIM

Trên cơ sở Quyết định 205  ngày 18/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra các nội dung gồm nguồn gốc, quá trình sử dụng diện tích gần 210 ha do Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum đang quản lý tại thôn Plei Sar, xã Ia Chim; việc phân lô, giao đất để thực hiện chủ trương giãn dân, tách hộ lập vườn tại lô 15, lô 16, thôn Plei Sar theo chương trình nông thôn mới và việc giải quyết nội dung đơn của người dân thôn Plei Sar, thôn Lâm Tùng, xã Ia Chim được Ban Tiếp công dân Trung ương chuyển đến.

Trên cơ sở báo cáo của đoàn thanh tra, UBND tỉnh Kon Tum kết luận: Nguồn gốc khu đất gần 210 ha tại thôn Plei Sar, xã Ia Chim là đất Nhà nước quản lý. Năm 2016 Nhà nước giao đất để Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum trồng cao su. Đến nay, Công ty quản lý, sử dụng đất ổn định, đúng mục đích và không có tranh chấp. Đối với việc các hộ dân thôn Plei Sar, thôn Lâm Tùng, xã Ia Chim có đơn đòi lại đất cũ là không đúng thực tế và không có cơ sở để xem xét giải quyết.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum tiếp tục quản lý, sử dụng diện tích đất gần 210 ha tại thôn Plei Sar được Nhà nước cho thuê theo đúng mục đích sử dụng đất và quy định của pháp luật về đất đai. Quá trình trồng mới, tái canh vườn cây cao su phải chú trọng sử dụng lao động tại chỗ; quá trình sản xuất cần trồng xen canh cao su với các cây nông nghiệp ngắn ngày khác để đảm bảo đời sống cho người dân tại chỗ.

UBND tỉnh giao UBND thành phố Kon Tum thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chương trình, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có thôn Plei Sar; hướng dẫn các hộ dân thôn Plei Sar, thôn Lâm Tùng, xã Ia Chim thiếu đất ở, thiếu đất sản xuất làm đơn xin cấp đất; xác định chính xác nhu cầu thiếu đất ở và sản xuất của từng hộ, trên cơ sở đó phối hợp với Công ty giải quyết phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho người dân; tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân trong việc thiếu công khai, minh bạch, dân chủ trong việc công bố, lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch; công khai sơ đồ phân lô, xét duyệt và tổ chức bốc thăm nhận đất tại thôn Plei Sar, xã Ia Chim.

                                                Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *