(kontumtv.vn) – Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ công bố nâng cấp Chi bộ cơ sở đồn Biên phòng Sa Loong thành Đảng bộ cơ sở đồn Biên phòng Sa Loong.

Đảng bộ cơ sở Đồn Biên phòng Sa Loong gồm có 03 chi bộ trực thuộc. Trong thời gian qua, Chi bộ Đồn Biên phòng Sa Loong chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ANCT, TTATXH khu vực biên giới, địa bàn đơn vị phụ trách, không để bị động, bất ngờ; tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Đồng thời tham mưu và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo bền vững. Với thành tích đạt được, trong nhiều năm liền đơn vị được UBND tỉnh Kon Tum và Bộ, ngành Trung ương tặng Bằng khen.

Trong dịp này, Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã công bố nâng cấp Chi bộ cơ sở đồn Biên phòng Đăk Long thành Đảng bộ cơ sở đồn Biên phòng Đăk Long./.

CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *