(kontumtv.vn) – Thanh tra tỉnh Kon Tum công bố Quyết định số 33, ngày 22/3 về việc xác minh tài sản, thu nhập tại UBND thành phố Kon Tum.

Theo Quyết định, Thanh tra tỉnh Kon Tum thực hiện xác minh tài sản, thu nhập đối với 16 cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Kon Tum. Thời hạn xác minh là 45 ngày kể từ ngày ra Quyết định xác minh. Quyết định thanh tra đã Thành lập Tổ xác minh gồm 4 thành viên. Tổ sẽ lập kế hoạch tiến hành xác minh trình Chánh Thanh tra phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện và có nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 46 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các quy định của pháp luật.

Qua công tác xác minh tài sản, thu nhập sẽ giúp Tổ xác minh làm rõ tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của việc kê khai tài sản; tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm. Qua đó, ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng đối với người có nghĩa vụ kê khai và kiểm soát tài sản thu nhập; xác định tồn tại, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập./.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *