(kontumtv.vn) – Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 – 2017.

GIAO DUC

Trong năm học 2015 – 2016, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo, triển khai hiệu quả chương trình hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp trên; thực hiện tốt việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn, người lao động về hội nhập quốc tế, đổi mới giáo dục, đào tạo và đổi mới hoạt động công đoàn. Đặc biệt, Công đoàn ngành đã thể hiện tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, tạo không khí vui tươi, phấn khởi tại các cơ sở giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong năm học.

Trong năm học 2016 – 2017, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, người lao động; khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động và làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đội ngũ nhà giáo, người lao động.

Hội nghị đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho 4 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh trao Cờ thi đua cho Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh, trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 17 cá nhân tiêu biểu. Ngoài ra, Hội nghị đã khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên đề dạy tốt – học tốt, phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà.

         Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *