(kontumtv.vn) – Trải qua 90 năm thành lập, Công đoàn Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, góp phần quan trọng vào ổn định chính trị và phát triển kinh tế- xã hội đất nước. Vị thế của tổ chức Công đoàn trong xã hội từng bước được nâng lên, xứng đáng là giai cấp lãnh đạo cách mạng; là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng chung với những kết quả đó, Công đoàn tỉnh Kon Tum trong thời gian qua đã gặt hái nhiều thành tích nổi bật, góp phần tích cực vào việc xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng giàu mạnh.

Xác định công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động thành lập mới 113 công đoàn cơ sở, kết nạp mới gần 4.200 đoàn viên. Bên cạnh đó luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, nhờ vậy phần lớn Công đoàn cơ sở hoạt động vững mạnh tăng đều cả về số lượng và chất lượng. Ông Nguyễn Sơn Lâm, Phó Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Cơ khí chế biến Koruco nói: “Đầu năm trước khi vào việc thì công ty cũng có đào tạo, tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động và các chính sách pháp luật về lao động. Ngoài ra thì đơn vị cũng có ban hành quy trình sản xuất để đảm bảo an toàn lao động cho người lao động”.

CONG DOAN TINH KON TUM VUNG BUOC DI LEN

Công tác nữ công được Công đoàn cơ sở chú trọng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới. Qua đó, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà được biểu dương, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn  của tỉnh Kon Tum đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi, các hoạt động văn hóa- văn nghệ – thể dục thể thao; thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, tạo sân chơi bổ ích và lành mạnh. Ông Phạm Việt Hải, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Kon Tum cho biết: “Đặc biệt trong đợt thi đua này, chúng tôi đã tập trung xây dựng các kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, trong đó có 3 nghị quyết trọng tâm, chuyên đề về phúc lợi đoàn viên, tài chính công đoàn và phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Trong hoạt động trọng tâm này thì chúng tôi có phát động đoàn viên, công nhân viên chức lao động của toàn thành phố tổ chức quyên góp xây dựng 1 căn nhà tình thương cho cán bộ công đoàn nghèo của thành phố”.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các hoạt động và phong trào thi đua, các cấp Công đoàn còn gặp không ít khó khăn, do vậy, Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Ông Rơ Chăm Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum nói: “Trong thời gian tới, hoạt động Công đoàn tỉnh Kon Tum tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp Công đoàn, tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên và người lao động, là điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động, phát huy vai trò tập thể của đoàn viên, tích cực xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện; tập trung hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm điểm hoạt động; thực hiện tốt hơn nữa chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của tổ chức Công đoàn trong thời gian tới”.

“Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về giai cấp và vai trò, vị trí của tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, sự cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, quyết tâm chiến thắng đói nghèo, lạc hậu”.  Phó Bí thư Tỉnh ủy A Pớt đề nghị.

Phát huy truyền thống  vẻ vang của Công đoàn Việt Nam qua  90 năm xây dựng và trưởng thành, Công đoàn các cấp tỉnh Kon Tum quyết tâm ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động, tạo động lực quan trọng để kinh tế, xã hội tỉnh phát triển ổn định và bền vững trong thời gian đến.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *