(kontumtv.vn) – Ngoài việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trong nhiệm kỳ 2013- 2018, Công đoàn Viên chức tỉnh Kon đặc biệt quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của đội ngũ cán bộ trí thức của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Hội nghị Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum
Hội nghị Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum

Hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh luôn triển khai ký kết giao ước thi đua giữa 5 cụm thi đua Công đoàn cơ sở. Trên cơ sở đó, từng Công đoàn cơ sở đã tổ chức cho đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, lao động đăng ký thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và công đoàn; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, gắn với xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như phong trào thi đua nghiên cứu xây dựng các mô hình học cụ nâng cao chất lượng công tác giảng dạy tại Công đoàn cơ sở Trường Trung cấp nghề (nay là Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum), thi đua ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính tại Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” tại Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và nhiều mô hình khác.

Kết quả, trong nhiệm kỳ 2013- 2018, đã có trên 2.300 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận ở các cấp. Trong đó, có 4 bằng lao động sáng tạo, 76 sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận ở cấp tỉnh; gần 200 cán bộ công chức, viên chức đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

Quang Mẫn – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *