(kontumtv.vn) – Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến nay, việc chuẩn bị cho công tác bầu cử tại tỉnh Kon Tum đã được triển khai đúng tiến độ và đảm bảo quy trình theo luật định.

Trên cơ sở dự kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và HĐND tỉnh về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Kon Tum, cũng như người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử theo quy định tại Điều 39 của Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND tỉnh. Cụ thể, số lượng ĐBQH tỉnh Kon Tum khóa XV có tổng số đại biểu phân bổ là 06; trong đó, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 02; đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 04; tổng số người dự kiến giới thiệu trong danh sách ứng cử là 12.

Kết quả hiệp thương lần 1 bầu đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tổng số đại biểu được bầu là 51 người; số người ứng cử là 85 người. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác và hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông Trần Đình Thị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum nói: “Hội nghị lãnh đạo, hội nghị cử tri, hội nghị cán bộ Ban Thường vụ mở rộng tạo sự thống nhất cao đối với 2 ứng cử viên được dự kiến giới thiệu đều nhất trí với các tiêu chuẩn đối với đại biểu HĐND, đối với phẩm chất, đạo đức, năng lực và khả năng hoạt động của đại biểu nếu như được bầu vào HĐND”.

Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được thực hiện đảm bảo theo quy định, là những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Ông Nguyễn Huỳnh, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Kon Tum cho biết: “Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thì người ta đã có số lượng, cơ cấu, thành phần vì nó bảo đảm. Các đơn vị được giới thiệu thì mình phải có trách nhiệm giới thiệu những người đúng tiêu chuẩn, phải có năng lực, có phẩm chất, đạo đức và là những người tiêu biểu để đại diện cho quyền lợi cử tri nơi mình cư trú, nơi mình công tác, cũng như là có đủ năng lực thực hiện tốt vai trò của người đại biểu của nhân dân”.

“Những người mà ứng cử đại biểu HĐND, cũng như đại biểu Quốc hội thì mong muốn của cử tri chúng tôi là trước hết phải là những người có phẩm chất đạo đức tốt, là những người có tài, phải làm việc cho dân”. Ông A Jar (thôn Plei Đôn, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum) mong muốn.

Hiện nay, Uỷ ban Bầu cử tỉnh đang chuẩn bị các bước tiếp theo đúng quy định để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp diễn ra thành công tốt đẹp và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *