(kontumtv.vn) – Ngày 29/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục thảo luận về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đây là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng trong mỗi kỳ đại hội, được các đại biểu dự Đại hội cũng như cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm và kỳ vọng. Qua thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và nghiên cứu các hồ sơ nhân sự khóa XIII, các đại biểu bày tỏ đồng thuận và thống nhất cao.

“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và với quan điểm “công tác cán bộ là then chốt của then chốt”, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác cán bộ một cách nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ và khoa học để trình Đại hội XIII. Ông Trần Quốc Nam (Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận) nói: “Với những tiêu chuẩn mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chuẩn bị rất kỹ lưỡng và rất chu đáo, chúng tôi nghĩ rằng một Ban Chấp hành mới với đầy đủ trí tuệ, trách nhiệm thì sẽ lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển đất nước ngày càng tốt hơn và đem lại thành quả như mong muốn mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã gửi gắm”.

Ông Huỳnh Quang Thái (Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai) bày tỏ: “ Lần này là cơ cấu và số lượng nhân sự được bố trí hết sức hợp lý, vừa đảm bảo được tính kế thừa, tính đại diện, tiêu biểu về năng lực, uy tín, đảm bảo được sự đoàn kết và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới hiện nay. Có thể nói với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và bài bản, khoa học như vậy, đặc biệt với nguồn nhân sự được chuẩn đảm bảo chất lượng, phù hợp cơ cấu thì nhất định Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là một tập thể trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động”.

Các đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng đã thống nhất cao với phương án của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. Đặc biệt, các đại biểu thống nhất cao với quy trình công tác nhân sự Đại hội XIII là tiến hành 5 bước thay vì 3 bước như trước đây. Ông Huỳnh Quang Thái (Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai) ghi nhận: “Điểm mới và đáng chú ý lần này là công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện theo quy trình 5 bước, thay thế cho quy trình nhân sự 3 bước cũ trước đây, có tính toán cụ thể hóa theo nguồn nhân sự tái cử, nhân sự lần đầu tham gia và nguồn nhân sự đặc biệt về độ tuổi. Quá trình thực hiện thì công khai dân chủ, đúng quy định nên chất lượng đạt yêu cầu cao. Đặc biệt khi thực hiện có tiến hành rà soát kỹ lưỡng, kiên quyết sàng lọc không để lọt những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương. Đồng thời cũng không để sót những đồng chí thực sự có đủ uy tín, đủ đức, đủ tài”.

Ông Hồ Văn Mừng (Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa) nói: “Tôi thấy một vấn đề quan trọng nhất rất đáng quan tâm đó là nhận xét nơi cư trú, vì đồng chí đó có thể làm ở vị trí này, vị trí nhưng mà cuối cùng anh vẫn sinh hoạt, vẫn phải sống trong xã hội, trong khu dân cư đó thì chính trong khu cư đó là người biết rõ anh nhất là như thế nào. Tôi nghĩ quy trình 5 bước hiện nay chúng ta rất chặt chẽ và tôi rất kỳ vọng là tại đại hội lần này chúng ta sẽ chọn được các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là đảm bảo đủ năng lực, đủ phẩm chất đạo đức, đặc biệt là rất kỳ vọng vào các đồng chí giữ các vị trí chủ chốt để mà xây dựng Đảng ta tiếp tục phát triển vững mạnh và đất nước ta tiếp tục phát triển trong thời gian tới”.

Với quan điểm kiên quyết không để lọt những người không đủ điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhưng cũng không bỏ sót người đủ đức, đủ tài trong Đảng và trong nhân dân, công tác nhân sự Đại hội XIII được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai một cách bài bản, khoa học, chặt chẽ, toàn diện và thận trọng, đảm bảo đúng các nguyên tắc của Đảng, đáp ứng được kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước và một Ban Chấp hành Trung ương khóa mới là những cán bộ hội đủ các yếu tố để gánh vác trọng trách lịch sử mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *