(kontumtv.vn) – Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XII được đánh giá là chặt chẽ và thấu đáo hơn, được chuẩn bị hết sức công phu từ dưới cơ sở lên.

Ngày 24/1, các đại biểu Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng làm việc tại Đoàn để thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đây được coi là phần việc rất quan trọng và được Đảng ta chuẩn bị kĩ lưỡng để bầu ra được những người thực sự tiêu biểu, xuất sắc lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới, cũng như đưa đất nước ngày càng đổi mới và phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

"cong tac nhan su khoa xii duoc dang chuan bi ky luong" hinh 0
Ngày 23/1, các đại biểu đã biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên BCH Trung ương khóa XII

Việc chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kì tới được Đảng ta tiến hành từ rất sớm và về mọi mặt. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng đã triển khai Đề án nhân sự tổng thể từ Trung ương tới địa phương. Công tác đào tạo, quy hoạch, luân chuyển cán bộ được thực hiện bài bản và có quy trình; qua đó thử thách, rèn luyện cán bộ ở các nhiệm vụ khác nhau. Việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược cũng được

Đảng triển khai một cách đồng bộ, thực chất, dân chủ, công khai, minh bạch.Ngay từ Hội nghị Trung ương 6 (năm 2012), Trung ương đã thảo luận, thông qua Đề án quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2016- 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Không chỉ dừng lại ở Trung ương bàn thảo, Dự thảo Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ khóa XII đã được Tiểu ban Nhân sự tổ chức lấy ý kiến của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương. Điều đó cho thấy, nhân sự cấp cao của Đảng đã được thảo luận, giới thiệu từ các cấp chứ không phải chỉ do Trung ương chuẩn bị.

Thượng tướng Võ Tiến Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho rằng: “Đây là lần đầu tiên Trung ương có quy hoạch chiến lược, tức là quy hoạch các đồng chí Trung ương để từ đó luân chuyển đào tạo và chúng ta mở được 6 lớp đào tạo cán bộ chiến lược, học ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Do đó công tác chuẩn bị nhân sự lần này chặt chẽ hơn và thấu đáo hơn và được chuẩn bị hết sức chặt chẽ từ dưới cơ sở lên. Các đồng chí vào Trung ương lần này mà được Ban Chấp hành Trung ương XII giới thiệu đều qua rất nhiều vòng, giới thiệu từ cơ sở rồi Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị bỏ phiếu. Sau đó ra Trung ương mới chính thức giới thiệu vào BCH Trung ương”.

Các tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII cũng được đề cập một cách toàn diện, cụ thể ngay từ Hội nghị Trung ương 11. Ngoài những tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong các nghị quyết của Đảng, để phù hợp với tình hình mới, tiêu chuẩn nhiệm kỳ này cũng được bổ sung các yêu cầu như không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực; không để vợ, chồng, con, người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi; có ý thức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng… Tiếp đó, tại các hội nghị Trung ương 12,13,14, Đảng ta có sự chuẩn bị và hoàn thiện công tác nhân sự.

Ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Trong các Hội nghị, tất cả những vấn đề gì khi Trung ương bàn, thảo luận còn ý kiến khác nhau thì đều được biểu quyết bằng phiếu kín để đảm bảo tính công tâm, khách quan, dân chủ.

“Việc chuẩn bị cho Đại hội XII bắt đầu từ giữa nhiệm kỳ, lúc đó là bàn và thông qua quy hoạch cán bộ. Trên cơ sở danh sách đã quy hoạch để chọn lại. Còn quy hoạch ấy trước đó do sự phát hiện và giới thiệu của các cấp ủy trực thuộc Trung ương, các ban đảng, các cơ quan của Trung ương và tất cả các Ủy viên Trung ương cũ, rồi ra bàn tập thể trong Bộ Chính trị, Trung ương và thống nhất biểu quyết một danh sách quy hoạch. Thứ hai, mấy hội nghị Trung ương cuối đều bàn về nhân sự. Như vậy có một quá trình và quyết định tập thể bằng phiếu kín”, ông Vũ Ngọc Hoàng cho biết.

Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua trong phiên trù bị cũng cho thấy việc ứng cử, đề cử tại Đại hội được thực hiện một cách dân chủ, công khai. Theo đó, Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ cũ không được Ban Chấp hành nhiệm kỳ cũ giới thiệu thì không được ứng cử.

Ông Nguyễn Bắc Son, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông cho biết: “Ví dụ đồng chí A là ủy viên Ban Chấp hành khóa cũ không được Ban Chấp hành khóa cũ giới thiệu để trình Đại hội, tức là không có trong danh sách giới thiệu, mà được Đại hội giới thiệu thì đương nhiên đồng chí đó sẽ xin rút bởi đồng chí là Ủy viên BCH cũ và phải chấp hành Nghị quyết, quyết định của BCH cũ và chấp hành Quy chế bầu cử vừa được thông qua, do đó đương nhiên phải rút. Nhưng quyết định cho rút hay không là do Đại hội quyết định. Như vậy sẽ bảo đảm dân chủ nhất, đồng thời thực hiện được tất cả các quy định, quy chế của Đảng”.

Những công việc Đảng ta đã làm để chuẩn bị cho công tác nhân sự tại Đại hội XII cho thấy sự công phu, dân chủ, nghiêm túc, thận trọng trong công tác cán bộ của Đảng. Đó là cơ sở để cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, Đại hội XII sẽ bầu ra được những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng để lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới./.

 

Minh Châm/VOV – Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *