(kontumtv.vn) – Xác định phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Kon Rẫy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên, phấn đấu đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Sau một thời gian nỗ lực phấn đấu, nêu gương trong phát triển kinh tế và được cấp ủy ghi nhận, chị Y Vi (thôn Kon Mong Tu, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy) đã chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng. Vinh dự và tự hào là một trong 3 đảng viên trẻ của xã mới được kết nạp vào đầu năm nay, chị Y Vi nói: “Bản thân cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Đặc biệt là bản thân và gia đình phải luôn luôn gương mẫu, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như thực hiện tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự để xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Trên cơ sở chỉ tiêu nghị quyết trong nhiệm kỳ và các quy định kết nạp đảng viên, Đảng ủy xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy đã chỉ đạo các chi bộ định kỳ hàng tháng xem xét, ra nghị quyết giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trong đó, tập trung quan tâm vào các đối tượng trẻ tích cực tham gia hoạt động trong các phong trào để kịp thời phát hiện, giới thiệu, bồi dưỡng và phát triển đảng. Chị Y Lá, Bí thư Chi bộ thôn Kon Mong Tu, xã Đăk Tơ Lung nói: “Việc lựa chọn để tạo nguồn phát triển Đảng đối với Chi bộ thôn thì luôn đánh giá, xem xét, rồi phân tích chất lượng quần chúng tại thôn để xem xét, lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú để kết nạp vào Đảng. Luôn gương mẫu, chấp hành những nội quy, quy định của thôn đề ra và chấp hành theo đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước”.

Đảng bộ xã Đăk Tơ Lung là một trong 2 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy Kon Rẫy đạt và vượt chỉ tiêu về phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ vừa qua. Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đăk Tơ Lung đề ra chỉ tiêu kết nạp 40 đảng viên, đến cuối nhiệm kỳ đã phát triển được 51 đảng viên, đạt hơn 127% chỉ tiêu Nghị quyết. Để đạt được kết quả này, ông Đinh Địa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy cho biết: “Nhìn chung là quần chúng có tư tưởng tự giác, có tư tưởng tốt. Bên cạnh đó thì những đảng viên chính thức được phân công thì cũng bám sát rất là chặt chẽ, động viên tinh thần cũng như là tuyên truyền, vận động. Chỗ nào quần chúng chưa rõ, chưa hiểu thì kịp thời phân tích để quần chúng nắm rõ được tâm tư, nguyện vọng cũng như là nắm rõ cái mục đích để chúng ta phấn đấu vào Đảng”.

Bà Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kon Rẫy cho biết, xác định công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng bộ huyện nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên trẻ, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu trong việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ huyện đã kết nạp gần 380 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên hơn 1.600 đảng viên. Riêng trong năm 2020, huyện đã kết nạp 28 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng; chuyển đảng chính thức và cấp thẻ Đảng cho 105 đảng viên dự bị. Đồng thời, mở các lớp bồi dưỡng lí luận chính trị, các lớp nhận thức về Đảng cho hàng trăm quần chúng ưu tú trên địa bàn. Bà Đinh Thị Mỹ Hảo cho biết thêm: “Đối với các tổ chức cơ sở đảng cũng đã phân công các đồng chí đảng viên kèm cặp, giúp đỡ những quần chúng ứu tú cho học các lớp đối tượng Đảng và những đồng chí, những quần chúng mà đã đủ điều kiện cũng như là có động cơ phấn đấu vào Đảng. Trên cơ sở chỉ tiêu giao thì Ban Tổ chức cũng đã có kế hoạch cụ thể cho các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy việc kết nạp Đảng, phấn đấu để đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kon Rẫy lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra chỉ tiêu phát triển từ 250 – 300 đảng viên, với mục tiêu củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế cho các tổ chức cơ sở của địa phương.

  Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *