(kontumtv.vn) – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Công tác tuyên giáo luôn được xác định là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Trong bối cảnh hiện nay, công tác tuyên giáo cần đổi mới cả về nội dung, phương thức, phương châm thực hiện và có những giải pháp phù hợp, thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (1/8/1930 – 1/8/2016), phóng viên VOV phỏng vấn ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương về yêu cầu đổi mới công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

cong tac tuyen giao can phai doi moi manh me noi dung  hinh 0
Ông Phạm Văn Linh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

PV: Xin ông đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác tuyên giáo thời gian qua?

Ông Phạm Văn Linh: Trong thời gian vừa qua, nhiệm vụ của Ban Tuyên Giáo Trung ương rất nặng nề. Ngay sau Đại hội Đảng, chúng ta phải triển khai các công việc, nhất là việc tuyên truyền triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng là triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, những vấn đề lớn, nhất là chỉ đạo, định hướng báo chí, như chúng ta đều thấy là trong thời gian vừa qua, rất nhiều vấn đề lớn dồn dập, quan trọng và được toàn xã hội quan tâm.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Trung ương bám sát những nhiệm vụ chính trị chung của toàn Đảng, nhất là nhiệm vụ về kinh tế, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà Nước, các hoạt động của Quốc hội đầu nhiệm kỳ cũng như một số việc mà năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đang phải tập trung triển khai.

PV: Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, khó lường, công tác tuyên giáo có cần đổi mới không, thưa ông?

Ông Phạm Văn Linh: Chúng ta đều biết đòi hỏi của cuộc sống luôn luôn phải thay đổi, nhất là bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Điều này cũng đặt ra cho công tác tuyên giáo phải thích ứng với điều kiện đó, trong đó có vấn đề thông tin nhanh nhạy, những vấn đề thông tin mạng, những tác động của các yếu tố, các sự kiện từ bên ngoài vào trong nước, công tác tư tưởng cũng phải làm sao bám sát thực tiễn, hướng về cơ sở cũng như nâng cao tính thuyết phục, tính hiệu quả của công tác tuyên giáo. Vì vậy, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

PV: Những nhiệm vụ nào sẽ được xác định là trọng tâm trong công tác tuyên giáo thời gian tới, thưa ông?

Ông Phạm Văn Linh: 6 tháng còn lại của năm 2016 cũng như chuẩn bị cho những năm tiếp theo, việc trọng tâm đầu tiên chính là phải đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng, toàn dân thực hiện mục tiêu kinh tế – xã hội trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ; góp phần làm ổn định tư tưởng, những tác động của yếu tố bên ngoài đối với đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, một số vấn đề phức tạp như vấn đề Biển Đông, chủ quyền lãnh thổ.

Tiếp tục triển khai, quán triệt các Nghị quyết theo Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị, về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, và tới đây có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo về học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đây cũng là việc mà những tháng còn lại của năm 2016 sẽ được coi trọng. Mặt khác, việc triển khai công tác xây dựng Đảng, tuyên truyền để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI cũng là trọng tâm trong thời gian tới.

PV: Để làm được những công việc đó, theo ông, cần có sự đổi mới như thế nào trong vấn đề con người cũng như phương pháp triển khai thực hiện?

Ông Phạm Văn Linh: Ban Tuyên giáo Trung ương hết nhiệm kỳ Đại hội XI đã triển khai Đề án đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo. Đây là vấn đề tổng thể toàn ngành, sâu sắc và toàn diện, cả Trung ương, địa phương, từ chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cho đến con người. Chúng tôi đang triển khai rà soát lại chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương, của các Vụ, đơn vị trong Ban cũng như các mối quan hệ giữa Trung ương và địa phương trong hệ thống tuyên giáo.

Trên những nhiệm vụ cơ bản, trực tiếp, thường xuyên sẽ có những chỉ đạo, định hướng để đảm bảo thực hiện việc đổi mới này một cách có hiệu quả. Ví dụ như vấn đề lãnh đạo, chỉ đạo báo chí, xuất bản; đổi mới công tác định hướng, nghiên cứu lý luận – chính trị, giáo dục lý luận – chính trị; triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết; vấn đề nắm dư luận xã hội; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, sẽ có những đổi mới làm sao để cung cấp nhanh nhạy các thông tin, nhất là những thông tin thời sự, các vấn đề nóng, nhạy cảm.

Bên cạnh đó, triển khai việc xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, trong đó có vấn đề quy hoạch cán bộ trong toàn hệ thống cũng như của Ban Tuyên giáo Trung ương và các Vụ, đơn vị. Cán bộ vẫn là gốc của chất lượng công việc, vì vậy đầu nhiệm kỳ thì đây cũng là vấn đề được đặt ra để chúng tôi triển khai, làm sao trong vài ba năm tới sẽ có những chuẩn bị một cách thích hợp, đáp ứng yêu cầu công việc./.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Lưu Huyền/VOV-Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *