(kontumtv.vn) – Những thành tựu của Việt Nam ngày nay có được trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học và thông tin đều mang đậm dấu ấn của những người làm công tác UNESCO Việt Nam.

L? k? ni?m 40 nam thành l?p U? ban Qu?c gia UNESCO Vi?t Nam
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: VGP/Hải Minh

Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Ủy ban Quốc gia (UBQG) UNESCO Việt Nam, diễn ra sáng nay (12/6) tại Hà Nội.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương và chúc mừng những thành tựu đã đạt được của UBQG UNESCO, góp phần đưa những tư tưởng lớn và các giá trị tinh hoa văn hóa, khoa học, trí tuệ nhân loại thành nhiều thành tựu trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, thông tin, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

UBQG đã tranh thủ sự giúp đỡ của UNESCO trong việc tiếp cận với kiến thức, kinh nghiệm và các nguồn hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật tiên tiến trên thế giới để phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Các chương trình như thập kỷ xóa mù chữ, chương trình giáo dục cho mọi người, thập kỷ quốc tế phát triển văn hóa, ưu tiên về bình đẳng giới… đã đưa UNESCO đến gần với cuộc sống thường nhật của người dân, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhiều gia đình, địa phương và cộng đồng dân cư.

UBQG đã phát huy vai trò là cầu nối lịch sử, văn hóa đất nước và con người Việt Nam với thế giới, qua đó nâng cao vai trò, vị thế và sức mạnh mềm của Việt Nam trên trường quốc tế.

UBQG UNESCO cũng đã góp phần rất quan trọng trong việc đưa ngoại giao văn hóa trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại.

Những nỗ lực đó cũng đã giúp khơi dậy, khích lệ lòng tự hào dân tộc, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, phát triển kinh tế, xã hội, khoa học, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa; đồng thời tô đậm và làm phong phú hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Việc UNESCO tham gia cùng kỷ niệm, tôn vinh các danh nhân Việt Nam như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du và Hồ Chí Minh đã giúp bạn bè quốc tế cảm nhận được trí tuệ và các giá trị chân – thiện – mỹ của dân tộc Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị UBQG UNESCO bám sát chủ trương của Đại hội XII, tiếp tục tiếp thu, tận dụng ý tưởng, tri thức, kinh nghiệm, nguồn lực của UNESCO để đóng góp hiệu quả hơn nữa vào quá trình phát triển bền vững của đất nước.Với 35 danh hiệu đã được UNESCO công nhận và nhiều lần đảm nhận thành công cương vị thành viên của các cơ quan uy tín như Ủy ban Di sản Thế giới, Hội đồng chấp hành UNESCO…, Việt Nam đã và sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp, làm phong phú thêm những giá trị tư tưởng, giáo dục, nền tảng văn hóa vật thể và phi vật thể của nhân loại; cùng đồng hành với UNESCO trong tiến trình thực hiện sứ mệnh cao cả của mình.

Đồng thời, chuyển mạnh từ tham gia sang tư duy chủ động, tích cực đóng góp vào hoạch định và triển khai các chiến lược phát triển của UNESCO, trong đó cần hết sức chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, từng bước tăng số lượng cán bộ của Việt Nam làm việc tại UNESCO, kể cả các vị trí lãnh đạo cao nhất của tổ chức này.

Phó Thủ tướng tin tưởng UBQG UNESCO Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống, đạt được nhiều thành tích vẻ vang hơn nữa, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển đất nước cũng như đóng góp hiệu quả hơn cho tổ chức UNESCO./.

Hải Minh/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *