(kontumtv.vn) – Năm 2019, Công ty Nhôm Đắk Nông -TKV phấn đấu thực hiện vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh với mục tiêu 680 nghìn tấn alumin quy đổi. 10 tháng đầu năm, đơn vị đã sản xuất được 542 nghìn tấn alumin quy đổi.

CONG TY NHOM DAK NONG PHAN DAU THUC HIEN VUOT MUC...

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, trong hai tháng cuối năm 2019, Công ty Nhôm Đắk Nông -TKV cần sản xuất 138 nghìn tấn alumin quy đổi. Hiện nay, cùng với việc huy động nguồn lực thiết bị, máy móc để tối ưu hóa công nghệ khai thác quặng, Công ty tập trung thực hiện các phương án, dự án sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, máy móc, đảm bảo cho quá trình vận hành sản xuất liên tục, an toàn và hiệu quả.

Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo các điều kiện về an toàn và môi trường, an sinh xã hội, ổn định việc làm và thu nhập cho khoảng 1.100 lao động.

      Ngô LanXuân Cảnh

Đài P-TH Đắk Nông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *