(kontumtv.vn) – Sáng 17/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung Ương, của tỉnh. Hội nghị kết nối trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố. Cấp tỉnh tổ chức 2 điểm cầu ở Hội trường Tỉnh ủy và Hội trường Ngọc Linh. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy có các Thường trực Tỉnh ủy; tập thể lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; các ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Tập thể lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội. Tại điểm cầu Hội trường Ngọc Linh có các Phó Chủ tịch HĐND, UBND, phó Trưởng Đoàn địa biểu Quốc hội tỉnh; tập thể lãnh đạo các Ban HĐND, Văn phòng Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; tập thể lãnh các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị  trực thuộc UBND tỉnh, các Hội có tính chất đặc thù.

Trong một ngày diễn ra hội nghị đã quán triệt Quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng”; Kết luận số 12 “về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”; Kết luận số 14 “về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán  bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”;  Quy định số 41 “về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ”; Chỉ thị số 03 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 10  “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; Kết luận số 15 “về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngoài ra, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt một số chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ Kế hoạch số 36 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, lựa chọn hình thức tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung Ương, của tỉnh đến đội ngũ cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị đảm bảo chất lượng, tiến độ, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Đồng thời, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tập trung triển khai thực hiện./.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *