(kontumtv.vn) – Liên minh HTX tỉnh Kon Tum đã đăng cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2015 và ký kết giao ước thi đua năm 2016 Cụm thi đua Liên minh HTX 5 tỉnh Tây Nguyên. Tham dự có Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Công; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy, cùng lãnh đạo Liên minh HTX 5 tỉnh Tây Nguyên.

HN tổng kết thi đua Liên minh HTX các tỉnh Tây Nguyên
Hội nghị tổng kết thi đua Liên minh HTX 5 tỉnh Tây Nguyên

Năm qua, mặc dù hoạt động kinh tế tập thể vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng hầu hết các Liên minh HTX trong khu vực Tây Nguyên đã có nhiều cố gắng, tổ chức phát động và đẩy mạnh các hoạt động thi đua ở tất cả các lĩnh vực công tác như củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX; tuyên truyền phát triển HTX, liên hiệp HTX mới đảm bảo nguyên tắc theo Luật HTX;  thi đua xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến, tư vấn hỗ trợ phát triển HTX… Qua đó đã góp phần đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX và Liên minh HTX.

Trong phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, Cụm thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên tiếp tục đẩy mạnh hai phong trào thi đua lớn do Liên minh HTX Việt Nam phát động, đó là “Đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, Liên hiệp HTX” và “HTX tiên phong trong xóa đói, giảm nghèo – Xây dựng nông thôn mới”, nhằm phát huy tinh thần yêu nước, lao động sáng tạo của cán bộ, xã viên và người lao động trong các đơn vị thành viên Liên minh HTX các tỉnh, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của khu vực kinh tế tập thể, nâng cao đời sống của xã viên và người lao động.

Hội nghị đã bình bầu Liên minh HTX tỉnh Kon Tum là đơn vị dẫn đầu trong Cụm thi đua 2015 và bình chọn HTX Nông nghiệp Nam Hà, tỉnh Đăk Nông là HTX có thành tích xuất sắc nhất trong Cụm, đề nghị Liên minh HTX Việt Nam tặng cờ thi đua; đồng thời bầu Liên minh HTX tỉnh Gia Lai là đơn vị Cụm trưởng thi đua năm 2016.

      Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *