(kontumtv.vn) – Tại huyện Đăk Hà, cụm thi đua số 1 khối các huyện, thành phố tỉnh Kon Tum đã  tổ chức Lễ ký kết thi đua năm 2018.

Cụm thi đua số 1 khối các huyện, thành phố gồm huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông và Đăk Glei do huyện Đăk Hà làm Cụm trưởng .

- CUM THI DUA SO 01 CAC HUYEN, THANH PHO KI KET GIAO UOC THI DUA

Với khẩu hiệu “Đoàn kết, kỷ cương, trí tuệ và sáng tạo”, trong năm 2018, cụm thi đua 1 chú trọng thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới thông qua nguồn lực xã hội hóa; chung tay giúp đỡ người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau; phát triển hội nhập kinh tế quốc tế… Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; nâng cao chất lượng các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; hướng các phong trào thi đua vào việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, huy động mọi nguồn lực, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương.

Tại Lễ ký kết, các huyện đã thống nhất các nội dung thi đua năm 2018 gồm Thi đua phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *