(kontumtv.vn) – Cụm thi đua số 5 BĐBP tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua­­­-khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2016.

so 5

Trong năm 2016, các cơ quan, đơn vị trong cụm thi đua số 5 gồm Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Văn phòng Bộ Chỉ huy và Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, BĐBP tỉnh Kon Tum đã quán triệt và triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng. Các đơn vị kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên tích cực, tự giác tham gia thực hiện các nội dung, mục tiêu của phong trào thi đua, nhân rộng một số điển hình tiên tiến. Cán bộ, chiến sỹ an tâm tư tưởng công tác, xác định tốt chức trách nhiệm vụ; xác định được mục tiêu, xây dựng động cơ thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; chấp hành nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, các lực lượng liên quan đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện hiệu quả các chương trình, mô hình, phần việc giúp dân. Đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị, các nguồn ngân sách, không để tham ô, lãng phí, tiêu cực xảy ra; quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách, chuyển cấp đầy đủ các trang thiết bị vật tư công tác Đảng, công tác chính trị, phương tiện; từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2016.

                                                                                       CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *