(kontumtv.vn) – Các đại biểu Quốc hội nhìn nhận, khi kinh tế tư nhân là nền tảng của kinh tế thị trường sẽ huy động và phát huy tốt nguồn lực của toàn xã hội.

Thảo luận về các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại biểu Nguyễn Quốc Bình (đoàn Hà Nội) cho rằng, điểm quan trọng trong đường lối chính sách của Đảng chính là việc xác định thị trường là vấn đề cơ bản, nhà nước điều tiết mọi hoạt động kinh tế trên cơ sở thị trường.

Theo Đại biểu Nguyễn Quốc Bình, đây là điểm đổi mới hẳn so với Nghị quyết 11. Báo cáo lần này xác định nhà nước lấy mục tiêu thị trường và lấy thị trường làm gốc để điều hành, phân bổ nguồn lực và điều hành phát triển kinh tế. Thị trường sẽ đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ nguồn lực hiệu quả các nguồn lực phát triển, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất các nguồn lực nhà nước được phân bổ theo chiến lược quy hoạch, kế hoạch và phù hợp với cơ chế thị trường.

Báo cáo lần này cũng chỉ rõ, Nhà nước xác định vai trò kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Trong đó hoàn thiện cơ chế chính sách, khuyến khích tạo thuận lợi, phát triển mạnh kinh tế tư nhân ở  hầu hết các lĩnh vực kinh tế. Đại biểu Nguyễn Quốc Bình nhận định, đổi mới này sẽ tạo nền tảng để chúng ta phát triển kinh tế theo định hướng thị trường và huy động được nguồn lực mạnh mẽ của toàn xã hội.

dai bieu quoc hoi de nghi nhan manh vai tro cua kinh te tu nhan hinh 0
Kinh tế tư nhân tập trong tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ sé trở thành động lực phát triển nền kinh tế đất nước. (Ảnh: KT)
Điểm đặc biệt hơn theo Đại biểu Nguyễn Quốc Bình đó chính là việc Nhà nước xác định doanh nghiệp là thành phần kinh tế chủ đạo của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhà nước tạo lập chính sách, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp Việt Nam thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đánh giá vai trò của các mối liên kết kinh tế, Đại biểu Nguyễn Quốc Bình cho rằng, báo cáo lần này đã nêu rõ về phát triển kinh tế vùng, liên vùng, đặc biệt nhấn mạnh vai trò liên kết giữa các thành phần kinh tế và giữa các chủ thể là doanh nghiệp.

“Điều này rất quan trọng vì một trong những phương pháp quan trọng của kinh tế là phải có sự liên kết. Báo cáo đã xác định mục tiêu rõ ràng, trong liên kết giữa các thành phần kinh tế và liên kết giữa các doanh nghiệp của chúng ta là điểm yếu vì nguồn lực, tiềm lực của các doanh nghiệp của chúng ta còn hạn chế, nếu không liên kết khi hội nhập doanh nghiệp sẽ thua ngay trên sân nhà”, Đại biểu Nguyễn Quốc Bình cho biết.

Cùng đề cao vai trò của thành phần kinh tế tư nhân, Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP HCM) cho rằng, văn kiện lần này có điểm nhấn cơ bản đó chính là việc nâng cao vai trò của kinh tế tư nhân, tập trung phần lớn vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc khẳng định như trong dự thảo văn kiện rất đúng hướng, vấn đề chính phải là cụ thể hóa trong các văn bản cũng như thể chế, nhằm hoàn thiện nền kinh tế thị trường, qua đó tạo ra sự cạnh tranh công bằng giữa các loại hình doanh nghiệp.

“Khi doanh nghiệp nhà nước muốn thoái vốn, cổ phần hóa, muốn thu hẹp lại thì lực lượng thay thế sẽ là ai? Sẽ không phải là các thành phần kinh tế nước ngoài mà chính là thành phần kinh tế tư nhân trong nước. Trên địa bàn TP HCM, thành phần kinh tế tư nhân đang đóng góp trên 60% GDP của thành phố, đây là khu vực có sức phát triển và còn nhiều tiềm năng”, Đại biểu Trần Hoàng Ngân nhìn nhận.

Để đóng góp vào sự thúc đẩy và phát triển của thành phần kinh tế tư nhân, theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, chúng ta cần làm tốt hơn dịch vụ hành chính công đối với các doanh nghiệp, phục vụ hỗ trợ các doanh nghiệp và nhất là thành phần kinh tế tư nhân.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân lấy ví dụ, vừa qua tại TP HCM đã có chỉ thị 34 của Ban thường vụ Thành ủy hướng đến việc cải cách hành chính, tạo điều kiện để bộ phận hành chính dịch vụ công hỗ trợ, đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp (trong đó có thành phần kinh tế tư nhân) trong việc hỗ trợ Xúc tiến thương mại và thủ tục hành chính – việc mà lâu nay được coi là lực cản đối với các doanh nghiệp khi đến làm thủ tục.

“Việc này cần nhân rộng và lan tỏa đến các tỉnh thành khác nhằm thúc đẩy cải cách hành chính cũng như con người hành chính, làm sao gắn bộ máy hành chính với hiệu quả công việc. Ở một số nước, khi doanh nghiệp cần các thủ tục hành chính thì họ chỉ cần nhờ một bộ phận của nhà nước, một dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và bộ phận đó đứng ra để lo các thủ tục hành chính, trong khi doanh nhân chỉ lo các phương án tổ chức sản xuất kinh doanh mà thôi”, Đại biểu Trần Hoàng Ngân dẫn chứng.

Hiện nay, mối liên kết giữa các thành phần kinh tế hiện còn khá lỏng lẻo, nhất là trong bối cảnh hội nhập, do vậy liên kết trở thành vấn đề bức xúc và cấp thiết của bản thân mỗi doanh nghiệp. Đại biểu Trần Hoàng Ngân cho rằng, các doanh nghiệp cần phải tự biết được thế mạnh của mình, tạo ra được chuỗi liên kết, không nên tự mình cạnh tranh gây tổn hại lẫn nhau.

Về mặt chính sách cũng cần đặt ra vấn đề liên kết vùng và phải làm tốt công tác quy hoạch về kinh tế ở từng thành tỉnh, thành phố, tránh tình trạng cùng nhau đổ xô hình thành các khu công nghiệp dẫn đến khủng hoảng thừa. Do đó phải có quy hoạch vùng, trong đó phân chia ra thế mạnh của từng địa phương để có thể phát triển đúng hướng và tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc sử dụng các nguồn lực./.
Nguyễn Quỳnh/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *