(kontumtv.vn) – Trong không khí vui mừng, phấn khởi của ngày khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt sau khi nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu dự Đại hội đã bày tỏ niềm phấn khởi, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng.

Ông Trần Hồng Quảng, Đoàn Đại biểu tỉnh Ninh Bình phấn khởi cho biết: “Trong nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sáng nay thì đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình và cá nhân tôi rất ấn tượng, trong bài phát biểu là hết sức cô đọng, những nội dung các văn kiện tập trung vào trong đó, nhưng một trong những vấn đề cũng khẳng định là chủ đề Đại hội. Chủ đề Đại hội thành tố đầu tiên đó là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phương châm của Đại hội là đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển, thì thành tố đầu tiên cũng là đoàn kết, đoàn kết là cội nguồn sức mạnh và trên cơ sở đó thì Tổng Bí thư cũng chỉ ra những việc cần phải làm, những quan điểm, những nội dung cần phải làm cho cả một nhiệm kỳ tới đây và định hướng tới”.

Ông Dương Đức Huy, Đoàn Đại biểu tỉnh Lào Cai cho biết, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ những khó khăn, thách thức và giải pháp để đưa đất nước ta ngày một phát triển: “Có thể nói rằng trong dự thảo Báo cáo chính trị thì chúng ta cũng đặt ra rất nhiều khó khăn, thách thức mà đương hiện hữu và cũng dự đoán được trong tương tai. Bởi vì chúng ta biết rằng một thời cơ, mỗi một giai đoạn đều có những thời cơ nhưng có những thách thức riêng. Đặc biệt, trong bối cảnh an ninh trong khu vực, cũng như trên thế giới, đồng thời trong công nghệ 4.0, công nghệ số thì trong Báo cáo chính trị cũng đã nêu hết ra những khó khăn, thách thức, để từ đó có giải pháp, đặc biệt là có nhiệm vụ trong tâm để chúng ta chủ động không bị bất ngờ trước mọi tình huống”.

Ông Bùi Văn Nghiêm, Đoàn Đại biểu tỉnh Vĩnh Long cho rằng, công tác cán bộ được Đại hội lần này đề cập rất nhiều nội dung quan trọng và đây là một trong những điều đại biểu tâm đắc: “Đặc biệt trong công tác cán bộ lần này Đại hội đề cập rất nhiều nội dung, trong đó đi sâu là nội dung tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Vấn đề thứ hai là đội ngũ cán bộ đó là phải chịu khó, đương đầu với nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của nhân dân. Vấn đề thứ ba là đội ngũ cán bộ chúng ta phải gương mẫu và thực hiện tốt công việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí để góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân”.

Các đại biểu cũng khẳng định, việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII lần này đã được tiến hành rất công phu, chu đáo. Thể hiện rõ sự thống nhất giữa “ý Đảng, lòng Dân” hoà quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh; nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc; dân tộc ta ngày càng cường thịnh, trường tồn.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *