(kontumtv.vn) – Sáng 15/3, Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Kon Rẫy (Kon Tum) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã long trọng khai mạc. Tham dự Đại hội có 81 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 1.360 công nhân, viên chức, lao động  trên địa bàn toàn huyện.

DAI HOI DAI BIEU CONG DOAN HUYEN KON RAY LAN THU VII, NHIEM KY 2018-2023

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Công đoàn huyện Kon Rẫy đã đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, làm nòng cốt trong việc học tập, giáo dục công nhân, viên chức, lao động và xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh; chủ động tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và sự nghiệp CNH – HĐH quê hương, đất nước. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn huyện đã thành lập mới 3 công đoàn cơ sở và tiếp nhận quản lý 3 công đoàn cơ sở, kết nạp mới gần 220 đoàn viên; xây dựng mới 5 căn nhà mái ấm công đoàn, hỗ trợ và thăm hỏi hàng trăm suất quà cho công nhân, viên chức, lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; các chế độ BHXH, BHYT, lương, thưởng được đảm bảo, công khai minh bạch …

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn huyện Kon Rẫy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;  nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; chủ động tham gia kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chế độ, chính sách có liên quan, tăng cường hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người lao động; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” trong tình hình mới hiện nay.

CTV Lâm Hiền – Thành Trung

                                                                                  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *