(kontumtv.vn) – Sáng 17/5, Đại hội Công đoàn tỉnh Kon Tum lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 đã chính thức diễn ra với sự tham dự của hơn 240 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 35.000 đoàn viên công đoàn tỉnh. Dự Đại hội có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; các Phó Bí thư Tỉnh ủy, các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; Ông Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên và LĐLĐ các Tập đoàn Cao su, Cà phê, Binh đoàn 15.

DAI HOI CONG DOAN TINH KON TUM LAN THU X NHIEM KY 2018 - 2023 CHIEU 17.

Tính đến cuối năm 2017, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có hơn  39.950 công nhân, viên chức, lao động, trong đó đoàn viên công đoàn hơn 35.150 người. Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp quản lý hơn 27.900 người; Công đoàn ngành Trung ương, tổng công ty quản lý hơn 7.200 người. Thời gian qua Công đoàn luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thông qua các hoạt động như tuyên truyền, phổ biến, định hướng học tập, nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước; tham gia quản lý nhà nước, quản lý và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; vận động xã hội chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”.

Với những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, chức năng của Công đoàn, trong nhiệm kỳ 2015 -2018, Công đoàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành tốt bốn chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh Kon Tum và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam với những kết quả nổi bật như đã thành lập được 113 công đoàn cơ sở, kết nạp mới gần 4.190 đoàn viên; có  hơn 9.130 lượt cán bộ công đoàn các cấp được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn. Có 5.630 đoàn viên công đoàn ưu tú được giới thiệu cho tổ chức Đảng và có hơn 2.600 đoàn viên công đoàn được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Số lượng doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể được tăng lên theo các năm; các bản thỏa ước lao động đã có những điều, khoản, nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Chất lượng, trình độ chuyên môn, trình độ tay nghề của người lao động ngày càng được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ và khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp. Có 7.560 lượt cá nhân, 900 lượt tập thể đăng ký thi đua, giá trị làm lợi cho cơ quan, doanh nghiệp là trên 31 tỷ đồng; hơn 1.170 lượt tập thể và hơn 2.600 lượt cá nhân được Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua, tặng Bằng khen, Bằng Lao động sáng tạo. Ngoài ra, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tặng hơn 17.900 suất quà cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng tiền trên 12 tỷ đồng; vận động CNVCLĐ đóng góp Quỹ Mái ấm Công đoàn được  gần 4 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua còn có những hạn chế như công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước chưa được thực hiện thường xuyên; hình thức tuyên truyền chưa phong phú, thiếu hấp dẫn, chưa phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, người lao động. Một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Một số phong trào thi đua còn mang tính hình thức, chưa phù hợp với thực tế ở địa phương, đơn vị. Một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh không đạt, như chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; vận động đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp Quỹ Mái ấm Công đoàn…

Với Phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, vì lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự ổn định và phát triển bền vững của tỉnh Kon Tum, Đại hội Công đoàn tỉnh Kon Tum lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 xác định tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp công đoàn; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ người lao động; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động; phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định, phát triển bền vững. Đại hội thông qua với 11 chỉ tiêu phấn đấu và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng ghi nhận, biểu dương những thành tích cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động và các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời khẳng định kết quả Công đoàn đạt được đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ  phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng ổn định, phát triển bền vững. Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: “Là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân và người lao động, các cấp Công đoàn cần phải tiếp tục tập hợp, phát triển đoàn viên, tích cực tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động và bảo đảm việc làm ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, tôi đề nghị trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan, Đại hội tập trung thảo luận, phân tích, xây dựng Nghị quyết của Đại hội đảm bảo sát thực, với những nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt, đột phá, mang tính khả thi cao để thực hiện tốt công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động trong nhiệm kỳ tới”.

Ông Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị trong thời gian tới, Công đoàn tỉnh Kon Tum cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn các cấp theo hướng phù hợp với từng đối tượng, từng loại hình để thu hút, tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, người lao động tham gia vào tổ chức, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, ngành phát động; thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động; tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn các cấp vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đại hội đã bầu 33 ủy viên Ban Chấp hành,  bầu 11 ủy viên  Ban Thường vụ  Công đoàn tỉnh Khóa X; bầu 7 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa  XII.

Nhân dịp này, Công đoàn tỉnh đã tặng 6 nhà Mái ấm Công đoàn trị giá 180 triệu đồng cho  đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018. LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện các công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội X công đoàn tỉnh.

 Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *