(kontumtv.vn) – UBMTTQVN xã Tân Lập (Kon Rẫy, Kon Tum) đã được tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị được UBMTTQVN huyện Kon Rẫy chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai Đại hội đại biểu MTTQVN cấp xã, thị trấn trên địa bàn.

DAI HOI DAI BIEU MAT TRAN TO QUOC VIET NAM XA TAN LAP LAN THU VI, NHIEM KY 2019-2024

Trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQVN xã Tân Lập đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp quần chúng, giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt quy chế dân chủ; huy động mọi nguồn lực tập trung cho công tác giảm nghèo, công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện nhân đạo; giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh mâu thuẫn trong nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; vai trò chức năng của Mặt trận, các tổ chức thành viên trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng, củng cố chính quyền nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận xã Tân Lập và các đoàn thể đã vận động nhân dân góp hơn 170 triệu đồng xây dựng nông thôn mới, điển hình như làm mới đường nội thôn, liên thôn; nạo vét kênh mương; dọn dẹp vệ sinh, cảnh quan môi trường khu dân cư; làm hàng rào cổng ngõ; trồng cây xanh; sửa chữa và làm mới nhà rông… 100% khu dân cư trong xã đã đóng góp Quỹ Vì người nghèo, với số tiền 46 triệu đồng; từ số tiền này đã tổ chức chăm lo, thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, UBMTTQVN xã Tân Lập phấn đấu 100% khu dân cư xây dựng được ít nhất 01 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, không vi phạm các quy định của hương ước, quy ước khu dân cư; 100% khu dân cư giữ vững danh hiệu thôn, làng văn hóa…

Đại hội đã hiệp thương cử ra 31 người tham gia UBMTTQVN xã Tân Lập lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

                                                                CTV Lâm Hiền – Hữu Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *