(kontumtv.vn) – Ngày 21/6, huyện Ngọc Hồi  (Kon Tum) đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019.

DAI HOI DAI BIEU CAC DAN TOC THIEU SO HUYEN NGOC HOI LAN THU III

Dự đại hội có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo huyện Phu Vông (tỉnh Attapeu, Lào), huyện Tà Veng (tỉnh Rattanakiri, Campuchia cùng) 150 đại biểu đại diện cho trên 33 nghìn người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Trong 5 năm qua, đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Ngọc hồi đã ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Quyết tâm thư và chương trình hành động của Đại hội đại biểu lần thứ II năm 2014 của huyện. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, kinh tế – xã hội tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất năm 2018 đạt trên 6.200 tỷ đồng, tăng 1,74 lần so với năm 2014; tổng thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 29 triệu đồng/năm, tăng 5,2 triệu đồng so với năm 2014; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 30%, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn huyện đến cuối năm 2018 giảm còn 5,88%, bình quân mỗi năm giảm từ 3-5% hộ nghèo. Các chính sách về xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội đối với vùng đồng bào DTTS được triển khai có hiệu quả, tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện các thôn làng vùng sâu, vùng xa. Đến nay, huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ  42,8%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, mối quan hệ đoàn kết giữa các dân tộc ngày càng vững chắc.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện đạt được trong thời gian qua; đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tập trung xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc; tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc; tập trung quan tâm tạo điều kiện sản xuất và chăm lo đời sống của nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Hồi lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Bên cạnh đó, tập trung củng cố hệ thống chính trị cơ sở; xây dựng cơ sở Đảng, chính quyền vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nêu gương điển hình tiên tiến, lao động giỏi và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Đại hội đã bầu 22 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019.

Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh và UBND huyện Ngọc Hồi khen thưởng cho nhiều tập thể, các nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình hành động và Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ngọc Hồi lần thứ II năm 2014.

                         CTV Tuyết Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *