(kontumtv.vn) – Trong 2 ngày 20 – 21/3, Công đoàn huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2018 – 2023). 123 đại biểu đại diện cho gần 2.000 đoàn viên công đoàn từ 88 tổ chức Công đoàn cơ sở, Công đoàn ngành trong huyện  tham dự.

dai hoi dai bieu

Nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn huyện Sa Thầy luôn bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn, người lao động; tuyên truyền giáo dục, tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh. Hàng năm, các tổ chức Công đoàn đã phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, thực hiện Qui chế phối hợp công tác theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, triển khai sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “xanh, sạch, đẹp”… gắn với cuộc vận động xây dựng cơ quan văn hóa được tổ chức  đạt hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, có 26  cơ quan, đơn vị văn hóa. Công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn huyện đã ủng hộ “Quỹ mái ấm công đoàn” gần 245 triệu đồng, ủng hộ các cuộc vận động từ thiện, nhân đạo với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Với khẩu hiệu “ Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới hoạt động công đoàn vì quyền và lợi ích của người lao động, xây dựng Công đoàn vững mạnh vì sự phát triển của huyện”, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023. Trọng tâm là tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đã đề ra.

Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Sa Thầy đã bầu 16 đồng chí vào Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa V và bầu 11 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh khóa X sắp tới.

                                                              CTV Văn Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *