(kontumtv.vn) – Ngày 5/8, Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kon Tum có 55 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc, gồm 48 chi đoàn cơ sở và 7 đoàn cơ sở, với trên 2.550 đoàn viên.

Nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có nhiều đổi mới, phong phú về nội dung và hình thức. Trong đó, chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao chất lượng đoàn viên; quan tâm chăm sóc thanh thiếu niên nhi đồng.

Đoàn viên thanh niên trong Khối luôn tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát triển kinh tế và các hoạt động an sinh xã hội. Qua đó, tỷ lệ đoàn viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong nhiệm kỳ đạt trên 93%. Đến nay, Đoàn Khối có gần 300 đảng viên.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *