(kontumtv.vn) – Huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội khuyến học lần thứ IV, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động khuyến học nhiệm kỳ 2012 – 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Sa Thay Dai hoi dai bieu Hoi khuyen hoc lan thu IV

Nhiệm kỳ qua, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động gắn với các phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, khu dân cư khuyến học, đã thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đến nay, huyện Sa Thầy có hơn 4500 hội viên với 126 chi hội khuyến học thuộc 11 hội khuyến học xã, thị trấn. Đã có hơn 350 gia đình xây dựng gia đình học tập; 33 dòng họ học tập; có 11 cộng đồng học tập, đơn vị học tập cấp thôn, làng, tổ dân phố. Đến cuối năm 2018, toàn huyện có 1 gia đình học tập, 2 dòng họ học tập và 8 cộng đồng học tập được công nhận. Bên cạnh đó, các cấp hội đã vận động xây dựng trên 600 triệu đồng quỹ khuyến học, khuyến tài; hỗ trợ, khen thưởng cho các hàng trăm lượt học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện.

Đại hội đã thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2018 – 2023. Trong đó, phấn đấu 100% xã, thị trấn, cơ quan, đoàn thể, bệnh viện, trường học, các thôn làng có tổ chức khuyến học; mỗi xã có 60% gia đình được công nhận danh hiệu gia đình học tập, 40% dòng họ được công nhận dòng họ học tập và 50% cộng đồng thôn làng được công nhận danh hiệu cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Đến cuối nhiệm kỳ toàn huyện phát triển thêm được khoảng 1.000 hội viên.

Đại hội đã bầu 21 ủy viên vào Ban Chấp hành Hội khuyến học huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023, bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội khuyến học nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đồng thời Đại hội đã khen thưởng cho 15 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học nhiệm kỳ 2012 – 2017.

                                                CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *