(kontumtv.vn) – Hội LHTNVN huyện Ia H’Drai (Kon Tum) đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTNVN huyện  lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự đại hội có hơn 100 đại biểu là đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên địa bàn.

DAI HOI DAI BIEU HOI LHTN VIET NAM HUYEN IA H'DRAI LAN THU I, NHIEM KY 2019-2024

Các đại biểu tham Đự đại hội đã nghe thông báo Quyết định thành lập Hội LHTNVN huyện Ia H’Drai; thảo luận, góp ý dự thảo phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024, Báo cáo Chính trị của Ủy ban Hội LHTNVN tỉnh và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, Hội LHTNVN huyện Ia H’Drai là nơi tập hợp rộng rãi các bạn thanh niên vào tổ chức Hội; củng cố, phát triển Hội để thật sự là tổ chức “của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên”, góp phần thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của hội viên, thanh niên,

Các đại biểu tham gia Đại hội đã hiệp thương cử 17 thành viên vào Ủy ban Hội LHTNVN huyện khóa I, nhiệm kỳ 2019-2024 và cử 10 thành viên dự Đại hội Hội LHTNVN tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024.

CTV Thanh Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *