(kontumtv.vn) – Ngày 22/8, Hội Luật gia tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019- 2024. Dự Đại hội có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

DAI HOI DAI BIEU HOI LUAT GIA TINH KON TUM LAN THU IV, NHIEM KY 2019- 2024

Trong nhiệm kỳ 2104- 2019, Hội Luật gia tỉnh đã vượt mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tổ chức bộ máy của các cấp hội không ngừng được kiện toàn, củng cố. Hoạt động các cấp hội được đẩy mạnh, nhất là trong lĩnh vực tham gia xây dựng pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật ở cơ sở, góp phần tăng cường pháp chế, đẩy mạnh quản lý nhà nước bằng pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Nhiệm kỳ 2019- 2024, Hội Luật gia tỉnh tập trung phát huy tính năng động, sáng tạo và tâm huyết của giới luật gia trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường, củng cố tổ chức hội và phát triển hội viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, tổ chức trên 50 đợt phổ biến, giáo dục pháp luật ở vùng sâu, vùng xa; 100% cán bộ, hội viên hưởng ứng các phong trào thi đua.

Ông Nguyễn Văn Bảy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *