(kontumtv.vn) – Ngày 26/4, UBMTTQ Việt Nam huyện Đăk Glei (Kon Tum) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Kon Tum Lưu Duy Khanh. 

DAI HOI DAI BIEU MTTQVN HUYEN DAK GLEI, NHIEM KY 2019_2024

Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đăk Glei đã phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả, có 53 lượt khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, gần 7.330 lượt gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” triển khai sâu rộng đến các khu dân cư, góp phần đưa cuộc vận động đi vào đời sống nhân dân. Cuộc vận động Ngày vì người nghèo và xây dựng Quỹ Vì người nghèo triển khai 5 năm qua, nhận được đóng góp của các tổ chức, cá nhân trên 3,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ và các nguồn lực khác, huyện đã hỗ trợ và xây dựng được hơn 110 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ học sinh nghèo đến trường, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho nhiều đối tượng…

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đăk Glei đã thực hiện phản biện đối với 06 dự thảo Nghị quyết về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trình các kỳ họp HĐND huyện, giám sát hơn 150 cuộc về thực hiện Quy chế dân chủ trên các lĩnh vực.

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, UBMTTQVN huyện Đăk Glei tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đổi mới và nâng cao trách nhiệm và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; tăng cường công tác cải hành chính, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, tranh thủ mọi nguồn lực xây dựng huyện Đăk Glei ổn định và phát triển.

CTV Bích Hồng – A Lộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *