(kontumtv.vn) – Ngày 17/1, Đảng bộ xã Kon Đào (huyện Đăk Tô, Kon Tum) tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đảng bộ được Tỉnh ủy Kon Tum chọn đại hội điểm ở cơ sở.

DAI HOI DANG BO XA KON DAO

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ đề ra cơ bản đều đạt và vượt, đem lại nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, kinh tế của xã tiếp tục phát triển, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 38 triệu đồng, tăng 13,4 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách đạt hơn 4,7 tỷ đồng, tăng gần 1,5 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Sản xuất công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, dịch vụ tiếp tục duy trì và có bước phát triển. Chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao, tỷ lệ học sinh đến trường đạt 98%. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn hơn 5,1%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năm 2018, xã Kon Đào đã hoàn thành 19/19 tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất đề ra một số chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm thu nhập bình quân đầu người hằng năm tăng trên 3 triệu đồng, thu ngân sách hàng năm tăng trên 11%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 5%. Xây dựng xã nông thôn mới theo hướng nâng cao kiểu mẫu, 1/7 thôn đạt thôn Nông thôn mới kiểu mẫu. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu hằng năm xã đạt vững mạnh về quốc phòng-an ninh.

Thông qua kết quả bầu, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kon Đào khóa IV gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 4 đồng chí. Đồng chí Đỗ Minh Khai, Bí thư Đảng ủy khóa III được tái cử giữ chức danh Bí thư Đảng ủy khóa IV. Đại hội cũng đã bầu ra 16 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đăk Tô lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nguyễn Thu – Thanh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *