(kontumtv.vn) – Ông Lê Quang Vĩnh – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh điều này khi trả lời báo chí liên quan công tác nhân sự Đại hội XII.

Ông Lê Quang Vĩnh cho biết, trong quá trình thảo luận, nếu còn ý kiến khác nhau Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết bằng bỏ phiếu kín để quyết định.

Riêng về nhân sự, quá trình chuẩn bị để trình Đại hội XII đã được thực hiện rất sớm, đúng quy trình, quy định của Đảng, tuân thủ Điều lệ Đảng.

Theo đó, từ tháng 9/2013, sau khi thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội, các công việc về nhân sự đã bắt đầu được triển khai. Đến tháng 4/2015, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã thông qua phương hướng về công tác nhân sự Trung ương khóa XII.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ đạo các Tỉnh/Thành ủy, các cấp ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan Trung ương, bộ ngành làm các quy trình, đề cử, giới thiệu nhân sự để đưa vào danh sách đề cử nhân sự Trung ương khóa XII.

"dai hoi dang xii se quyet dinh nhan su tren tinh than dan chu" hinh 0
Ông Lê Quang Vĩnh – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (Ảnh: Tri Thức)

“Cả 3 hội nghị Trung ương gần đây (12, 13, 14) cũng đều cho ý kiến về công tác này. Có thể nói công tác chuẩn bị nhân sự đã được thực hiện rất minh bạch, khoa học, chặt chẽ, đặc biệt là rất dân chủ qua hình thức bỏ phiếu kín. Tại Đại hội XII sẽ xem xét quyết định công tác nhân sự trên tinh thần chặt chẽ, dân chủ như vậy”, ông Lê Quang Vĩnh khẳng định.

Liên quan đến công tác nhân sự, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cũng cho biết, theo phương án của Trung ương thông qua trình Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương khoá mới sẽ có 180 uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết. Tuy nhiên, con số chính thức chỉ có được sau khi Đại hội tiến hành bầu.

“Việc rút khỏi danh sách giới thiệu để Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII sẽ được Đoàn Chủ tịch Đại hội xem xét, đề xuất Đại hội quyết định”, ông Mai Văn Chính cho biết thêm.

Ban Chấp hành sau khi được bầu sẽ họp phiên thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra và báo cáo Đại hội.

Về thông tin sau Đại hội, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ cho biết, ngay sau Đại hội kết thúc, tân Tổng Bí thư cùng một số lãnh đạo sẽ dự họp báo.

Ý kiến nhân dân được nghiên cứu tiếp thu

Ông Lê Quang Vĩnh – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cũng cho biết, đã có 26 triệu lượt ý kiến của Đại hội Đảng bộ các cấp, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội, đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài góp ý vào báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế – xã hội trình Đại hội XII.

Nội dung góp ý rất phong phú, đề cập tất cả lĩnh vực. Trong đó có nhiều ý kiến tập trung vào việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; về phòng chống tham nhũng.

Nhiều ý kiến hết sức tâm huyết về xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và như chủ đề Đại hội là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Vấn đề bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó có vấn đề Biển Đông cũng được nhân dân góp ý.

“Các ý kiến góp ý đã được Trung ương Đảng chỉ đạo tổng hợp, nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu tối đa để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng”, ông Lê Quang Vĩnh nhấn mạnh./.

Ngọc Thành/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *