(kontumtv.vn)-Sáng ngày 28/11, Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; lãnh đạo các sở, ngành.

 dai hoi dong co dong

 

Triển khai Phương án cổ phần hóa đã được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt, ngày 26/09/2018, cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum được tổ chức tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phần bán đấu giá thành công ra bên ngoài là trên 5,2 triệu cổ phần, tương đương 100% số cổ phần đưa ra đấu giá và số cổ phần đã bán cho người lao động là trên 197 nghìn cổ phần. Đến thời điểm hiện tại, số cổ đông của Công ty là 80 cổ đông. Quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum đã được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Vốn điều lệ của công ty cổ phần hơn 83 tỷ đồng; trong đó, vốn nhà nước chiếm 35%, vốn của cổ đông chiếm 65%. Tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum đã thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần; bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023; thông qua các tờ trình và biểu quyết về kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa của Công ty…Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn nhấn mạnh, để Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum tiếp tục ổn định và phát triển, tập thể lãnh đạo Công ty cần chú trọng nâng cao năng lực toàn diện, phát huy lợi thế hiện có của Công ty để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ cấp nước cho sản xuất và dân sinh tại các đô thị trong toàn tỉnh; quan tâm mở rộng mạng lưới cấp nước và tiêu chuẩn nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế và tuân thủ giá nước theo quy định của tỉnh; tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cấp nước, đồng thời đảm bảo cho quá trình phát triển bền vững của Công ty. Nhân dịp này, Công ty cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Miền trung, đơn vị giữ gần 63% cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum tặng cho Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Kon Tum 500 triệu đồng.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *