(kontumtv.vn) – Sáng ngày 12/7, Hội Cựu chiến binh thành phố Kon Tum tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “trung thành – đoàn kết – gương mẫu – đổi mới”, trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu Chiến binh thành phố Kon Tum đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động Hội, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VII đề ra. Hội tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống; phối hợp tham gia giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; thực hiện chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên… Cán bộ, hội viên đã tự nguyện đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động tiền, nhu yếu phẩm, khẩu trang để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hội đã giúp giảm 5 hội viên nghèo, 16 hộ cận nghèo, xóa 4 nhà tạm; phối hợp giải quyết các chế độ, chính sách cho 460 hội viên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 861 hội viên mới, nâng tổng số lên 2.930 hội viên.

Đại hội đã đề ra 2 giải pháp đột phá, 8 chỉ tiêu chủ yếu để thực hiện mục tiêu chung: Phát huy truyền thống, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân; Nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, giúp nhau giảm nghèo nhanh và bền vững; Hưởng ứng các cuộc vận động, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên và cựu chiến binh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 23 ủy viên.

Minh Phượng- Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *