(kontumtv.vn) – Vừa qua, Đài PT-TH tỉnh đã làm việc với UBND thành phố Kon Tum nhằm tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền trên địa bàn thành phố.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên địa bàn, phát huy tốt vai trò là cầu nối tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm VH-TT-DL&TT thành phố thực hiện sản xuất các chương trình thời sự địa phương, xây dựng chuyên mục Pháp luật, chuyên mục Tiếng Bana trên hệ thống loa truyền thanh hàng ngày. Đồng thời kịp thời cộng tác tin, phóng sự truyền hình và thực hiện Trang địa phương phát trên sóng của Đài PT-TH tỉnh Kon Tum.

Để công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả, tại cuộc họp, lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh và UBND thành phố đã trao đổi, thống nhất ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Đài PT-TH tỉnh với UBND thành phố Kon Tum giai đoạn 2020-2025, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp cần tập trung thông tin, tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh Kon Tum nhằm đưa nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Kon Tum vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

 CTV Minh Phượng – Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *