(kontumtv.vn) – Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh vừa có buổi làm việc với UBND huyện Sa Thầy nhằm đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền trong thời gian qua và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.

Thời gian qua, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Sa Thầy tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương; những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và quảng bá những tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Tại buổi làm việc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và UBND huyện Sa Thầy đã trao đổi, định hướng những giải pháp nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp tuyên truyền giữa Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với UBND huyện.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đề nghị UBND huyện Sa Thầy quan tâm đầu tư trang thiết bị sản xuất chương trình cho Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông huyện, tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm thực hiện công tác sản xuất chương trình cộng tác với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá các tiềm năng, lợi thế của huyện. Huyện quan tâm xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch, kinh phí phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền các sự kiện trong năm của địa phương; cung cấp kịp thời thông tin của địa phương để Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh định hướng tuyên truyền hiệu quả và nhất là phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện các chương trình từ thiện xã hội, nhằm kêu gọi cộng đồng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

UBND huyện Sa Thầy cảm ơn sự quan quan tâm của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trong thời gian qua, đã tuyên truyền, quảng bá những thành tựu của địa phương đến với Nhân dân trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, ghi nhận những kiến nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, huyện sẽ tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp tại huyện; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền về các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội và các sự kiện trọng đại của địa phương./.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *