(kontumtv.vn) – Đảng bộ huyện Đăk Glei (Kon Tum) hiện có 54 tổ chức cơ sở đảng với gần 2.500 đảng viên. Tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19 (nhiệm kỳ 2020-2025) dự kiến tổ chức vào tháng 7 năm 2020, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở đã được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo tiến hành.

Đảng bộ xã Đăk Pek hiện có hơn 220 đảng viên, sinh hoạt tại 19 chi bộ, trong đó có 13 chi bộ thôn, làng. Quán triệt triển khai chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy xã đã xây dựng và thực hiện đầy đủ các kế hoạch công tác liên quan đến nội dung, nhân sự và khâu tổ chức, phục vụ đại hội. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XI đã được dự thảo lần thứ 3. Chuẩn bị nhân sự khóa mới, Đảng ủy xã quan tâm chỉ đạo rà soát quy hoạch, lấy ý kiến tham gia của các cấp, ngành; nhất là rà soát lại nhân sự sẽ tái cử trong nhiệm kỳ tới. Ông Phạm Văn Phụ, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Pek nói: “Đảng ủy xã Đăk Pek tổ chức hai chi bộ làm điểm. Đó là loại hình cơ sở dưới thôn, chọn Chi bộ Đăk Rú và đối với chi bộ sự nghiệp thì chọn Chi  bộ Trường Võ Thị Sáu. Trong quá trình triển khai thực hiện cơ bản là các bước theo hướng dẫn của cấp trên, đến nay đã được 14 chi bộ đại hội thì tất cả các đề án nhân sự đều  nằm trong dự kiến đã được duyệt của Đảng ủy”.

dak glei tich cuc

Để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Đăk Glei đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, các tổ chức đảng, cấp ủy cơ sở và toàn thể đảng viên Chỉ thị số 35 (ngày 30/5/2019) của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 100 (ngày 3/7/ 2019) của Tỉnh ủy Kon Tum, đồng thời khẩn trương ban hành Kế hoạch số 142 (ngày 15/7/2019) về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX. Các tiểu ban (văn kiện, nhân sự, tổ chức phục vụ) được Huyện ủy thành lập, khẩn trương đi vào hoạt động đồng bộ. Ông Nguyễn Quang Thủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đăk Glei cho biết: “Đến nay chúng tôi đã xác định được chủ đề Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ huyện, đã xây dựng dự thảo lần thứ 1 báo cáo chính trị, đã thông qua lần thứ nhất họp tiểu ban nhân sự và tiểu ban tổ chức – phục vụ, cũng đã ban hành các kế hoạch để chuẩn bị cho công tác tuyên truyền, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất. Chúng tôi cũng đã chọn xã Đăk Pek là xã tiến hành đại hội điểm của cấp huyện và cấp tỉnh, chọn Chi bộ Phòng Văn hóa – Thông tin là tổ chức cơ sở đảng loại hình hành chính để tổ chức đại hội điểm cấp huyện”.

Trên cơ sở kế hoạch đã được xây dựng, đến nay, tất cả 54 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy Đăk Glei đã chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ nội dung, nhân sự để tiến hành đại hội các chi bộ. Đại hội điểm của Đảng bộ xã Đăk Pek dự kiến được tiến hành trong hai ngày 9-10/1/2020. Đại hội điểm của Chi bộ Phòng Văn hóa – Thông tin dự kiến được tổ chức vào ngày 13/2/2020. Song song với tập trung đánh giá kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, các chi bộ, đảng bộ thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, tồn tại để xác định phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với thực tế và xu hướng phát triển của địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ tới.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Glei lần thứ XIX đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ và thuận lợi. Những vấn đề nảy sinh từ thực tế ở cơ sở đều được kịp thời giải quyết, xử lý, đảm bảo sự thống nhất cao trong quá trình chỉ đạo triển khai công tác. Thành công của Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện góp phần vào thành công Đại hội Đảng các cấp của tỉnh Kon Tum, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Nghĩa Hà – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *