(kontumtv.vn) – Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 22, ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, chất lượng công tác tổ chức, xây dựng Đảng trên địa bàn huyện Đăk Hà (Kon Tum) ngày càng được nâng cao.

dak ha 10 nam

Thực hiện Nghị quyết 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, hàng năm, các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Đăk Hà đều có nội dung, kế hoạch củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, trình độ, tiên phong gương mẫu. Công tác nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng  được tập trung củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đến nay, Đảng bộ huyện Đăk Hà có 65 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 217 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, tăng 08 tổ chức cơ sở Đảng và 60 chi bộ so với năm 2008. Huyện không còn thôn, làng trắng đảng viên, trắng tổ chức Đảng. Từ năm 2008 đến nay, đã nạp mới 1.500 đảng viên, trong đó gần 690 đảng viên nữ, 360 đảng viên người DTTS và trên 170 đảng viên là người có đạo, 05 đảng viên tại các doanh nghiệp tư nhân; nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên trên 3.000 đảng viên, tăng hơn 1.300 đảng viên so với năm 2008.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *