(kontumtv.vn) – BCH Đảng bộ huyện Đăk Hà khóa V đã ban hành Chương trình số 36 về thực hiện Nghị quyết 02, ngày 30/6/2016 của  Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị triển khai phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Đak Hà
Hội nghị triển khai phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Đak Hà

Chương trình xác định mục tiêu ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, cải thiện môi trường sinh thái; xây dựng kinh tế nông nghiệp huyện phát triển theo hướng bền vững, hiện đại, có sức cạnh tranh cao và thân thiện với môi trường. Trong đó, xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2020 thành lập được khu nông nghiệp công nghệ cao có quy mô tối thiểu 50 ha; tái canh 645 ha cà phê già cỗi và hình thành 500 ha chuyên canh cà phê ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sạch vào sản xuất trên 80% diện tích các loại cây trồng. Đồng thời tăng cường thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến nông sản như cà phê, cao su, rau các loại.

Để đạt mục tiêu này, huyện chú trọng thực hiện 4 nhóm giải pháp gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các chương trình MTQG về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp – nông dân – nông thôn; Thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng và đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất; chú trọng ứng dụng công nghệ sạch trong phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; tạo điều kiện hình thành và phát triển các loại hình tổ chức sản xuất, phát huy hiệu quả các mối liên kết trong sản xuất, chế biến gắn với quảng bá và giới thiệu sản phẩm; xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh của các mặt hàng nông sản chủ lực như Cà phê Đăk Hà, Lúa thơm Đăk Hà… và các mặt hàng nông sản khác.          

            CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *