(kontumtv.vn) – Từ năm 2016 đến nay, huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã tái canh gần 400 ha cà phê già cỗi trên 20  năm, năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao.

Tham quan vườn cà phê tái canh
Tham quan vườn cà phê tái canh

Trong giai đoạn 2016 – 2020, các hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đăng ký tái canh gần 800 ha cà phê. Trong đó, diện tích tái canh thuộc các công ty cà phê quản lý trên 490 ha, của các hộ dân 300 ha; tập trung tại thị trấn Đăk Hà, các xã Hà Mòn, Đăk Ui, Đăk Mar. Đến nay, đã thực hiện tái canh gần 400 ha. Trong đó, doanh nghiệp nhà nước gần 125 ha, nhân dân 265 ha, đạt 59% so với kế hoạch. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2018, đã thực hiện tái canh trên 120 ha.

Để đảm bảo việc tái canh mang lại hiệu quả, cùng với việc vận động nhân dân tích cực thực hiện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất cà phê bền vững để người dân học tập; hỗ trợ nông dân về mặt kỹ thuật. Bên cạnh đó, huyện sẽ cung cấp các địa chỉ cung ứng cây giống tin cậy để người dân mua giống cây đảm bảo để tái canh.

CTV Chung Loan – Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *