(kontumtv.vn) – Thực hiện phong trào “Đăk Hà chung sức xây dựng nông thôn mới”, theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, huyện Đăk Hà (Kon Tum) tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung huy động các nguồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo đúng kế hoạch.

Ra quân xây dựng nông thôn mới
Ra quân xây dựng nông thôn mới

Từ đầu năm 2017 đến nay, huyện đã ưu tiên phân bổ ngân sách đầu tư xây dựng, nâng cấp gần 46 km đường giao thông nông thôn; phát quang, nạo vét 56 km kênh mương. Đầu tư kinh phí và huy động các nguồn xã hội hóa làm mới 01 nhà rông, 02 sân thể thao, xây dựng mới 02 đập thủy lợi, 01 cầu dân sinh; hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 17 nhà ở, lắp đặt 163 bể thu gom rác thải, thuốc bảo vệ thực vật. Đến nay, huyện có 3 xã Hà Mòn, Đăk Mar, Đăk La đạt chuẩn và giữ vững 19 tiêu chí nông thôn mới, 3 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí và 04 xã đạt chuẩn từ 5 đến 9 tiêu chí.

Để đảm bảo tiến độ xây dựng nông thôn mới năm 2017, huyện Đăk Hà đang ưu tiên phân bổ ngân sách để giải quyết nợ đọng trong đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng; cung ứng xi măng theo Đề án 991 để các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện tiêu chí số 2 về đường giao thông nông thôn; ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư về kinh phí hoàn thiện các công trình xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất y tế, trang thiết bị trường học đạt chuẩn; đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã, khu thể thao, hội trường văn hóa thôn… tại xã Đăk Ngọk để xã hoàn thiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra.

CTV Trọng Nghĩa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *