(kontumtv.vn) – Trong năm 2016, UBND huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Nhiều chỉ tiêu được thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Thị trấn Đăk Hà
Thị trấn Đăk Hà

Theo đó, tổng giá trị gia tăng theo giá hiện hành đạt trên 4.045 tỷ đồng, đạt 100,97% so với kế hoạch, tăng 11% so với năm 2015. Cơ cấu giá trị sản xuất Nông – Lâm – Thuỷ sản đạt 44,6%; Công nghiệp – Xây dựng đạt 32%; Thương mại – Dịch vụ đạt 23,3%. Nâng thu nhập bình quân 36 triệu đồng/người/năm, đạt 100,98% so với kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt 24.860 ha, đạt 104,8% kế hoạch. Trong đó: Diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 8.535 ha, đạt 103,6% kế hoạch; diện tích cây lâu năm đạt 16.323ha, đạt 105,5% kế hoạch. Tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện đạt trên 24.600 con, đàn gia cầm đạt trên 210.400 con, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 115 ha, cho sản lượng thu hoạch  684 tấn, sản lượng khai thác tự nhiên 211,5 tấn, đạt 116,9% kế hoạch.

Năm 2016, huyện có 3 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, 2 sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và sản phẩm Cà phê Đặc biệt Sáu Nhung được công nhận là sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu quốc gia.

CTV Trọng Nghĩa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *